I HEARD IN NORWEGIAN

How to say i heard in Norwegian

S Synonyms

Results: 4356, Time: 0.1229

Examples of using I Heard in a sentence and their translations

And i heard these.
Og jeg hørte disse.
Zoe. i heard about you.
Zoe, jeg har hørt om deg.
I heard supergirl saved you.
Jeg hørte at supergirl reddet deg.
I heard the interview, hank.
Jeg hørte intervjuet, hank.

I heard about your big-ticket ad buys.
Hørte om stor-annonsørene dine.
Jim terrier, i heard great things about you.
Jim terrier, jeg har hørt store ting om deg.
I heard richard hendricks was here.
Jeg hørte at richard hendricks var her.
I heard you had an unusual brown bear.
Hørte at du hadde en uvanlig bjørn her.
Yeah, i think i heard something snap.
Ja, jeg tror jeg har hørt noe snap.
I heard you moved out to marine Park? yeah.
Du flyttet visst til marine Park?
I heard you was in phoenix.
Jeg hørte du var i phoenix.
I heard there's a bed in the on-call room.
Hørte det er en seng i hvilerommet.
But i heard about myg.
Men jeg har hørt om myg.
I heard you were in the hospital briefly.
Du var visst på sykehuset?
I thought i heard something.
Jeg syntes jeg horte noe.
I heard your brother's gotten himself in a big mess.
Hørte broren din landet i trøbbel.
And i heard about eli.
Og jeg har hørt om eli.
I heard you were in rome.
Jeg hørte at du var i roma.
I heard you work for bart jason.
Jeg hører du jobber for bart jason.
I heard he invented google and gave it all to charity.
Han oppfant visst google. ga alt til veldedighet.
I heard you have got a contract open.
Jeg horte at du har en kontrakt apen.
I heard about you and margot.
Jeg har hørt om deg og margot.
I heard you and carla talking.
Jeg hørte deg og carla snakke.
Wait. i heard something.
Vent, jeg hører noe.
I heard you had a setback a problem with the donor not coming through?
Du hadde visst et tilbakeslag, donoren dukket ikke opp?
I heard your husband was on the chopper.
Hørte at mannen din var i helikopteret.
I heard what happened last night.
Jeg horte at du var flink i gar.
Have i heard his prayers?
Har jeg hørt bønnene hans?
Yes, i heard you.
Ja, jeg horte deg.
I heard you found a cure for my merchandise.
Du fant visst en kur mot varene mine.

Results: 4356, Time: 0.1229

"I heard" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More