I HOPE IN NORWEGIAN

How to say i hope in Norwegian

S Synonyms

Results: 5579, Time: 0.0852

i hope
jeg håper (3934) håper (628) jeg haper (63) vel (16) jeg håpet (6)

Examples of using I Hope in a sentence and their translations

I hope you can use them.
Jeg håper du kan bruke dem.
Jack, i hope you can forgive me.
Jack, jeg håper du kan tilgi meg.
I hope they have icies!
Håper de har isglass!
Well, i hope you are not... disappointed.
Vel, jeg haper du ikke er... skuffet.

I hope it 's ser meryn trant.
Jeg håper det er ser meryn trant.
I hope you rot in jail.
Håper du råtner i fengsel.
I hope you are not disappointed.
Du er vel ikke skuffet?- tvert imot.
I hope he 's not gonna be late.
Håper han ikke er sen.
Well, i hope they ai not already sold it.
Jeg haper de ikke har solgt det alt.
I hope you can forgive me.
Jeg håper du kan tilgi meg.
Well, i hope you switched rooms.
Vel, jeg håpet du byttet rom.
I hope he 's not complaining.
Håper ikke han klager.
I hope you can forgive us.
Jeg håper du kan tilgi oss.
I hope the emperor is more interested in fire power than protocol.
Jeg haper at keiseren er mer interessert i skytevapen enn protokoll.
I hope you are not suggesting that it was me!
Du antyder vel ikke at det kan ha vært meg?
I hope you can hear me.
Jeg håper du kan høre meg.
I hope you did not tell her that.
Det sa du vel ikke til henne?- hvordan det?
I hope you find your path.
Håper du finner din vei.
I hope and pray to him.
Jeg håpet og ba.
I hope i can send him back to you all right.
Jeg haper at jeg kan sende ham tilbake til deg.
You are not talking about my jette, i hope.
Det er ikke min jette dere snakker om, vel?
I hope we are not too late.
Håper ikke vi er for sene.
I hope you will grow up without all this trouble.
Jeg håpet på en oppvekst uten alt det bråket.
D-dare i hope that you are better?
Tør jeg håpe på at du er bedre?
I hope you have enough of them.
Jeg håper du har nok av dem.
I hope you will forgive me, but it 's most important.
Jeg haper du tilgir meg, men det er av stor viktighet.
I hope you are not going to be angry with me.
Jeg haper du ikke blir sint.

Results: 5579, Time: 0.0852

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More