Translation of "i hope" in Norwegian

Results: 5219, Time: 0.1441

jeg håper håper jeg haper l håper vel jeg håpet –Jeg håper jeg håpe

Examples of I Hope in a Sentence

I hope you can use them.
Jeg håper du kan bruke dem.
Jack, i hope you can forgive me.
Jack, jeg håper du kan tilgi meg.
I hope they have icies!
Håper de har isglass!
I hope you rot in jail.
Håper du råtner i fengsel.
Well, i hope you're not... disappointed.
Vel, jeg haper du ikke er... skuffet.
I hope it's ser meryn trant.
Jeg håper det er ser meryn trant.
I hope he's not gonna be late.
Håper han ikke er sen.
Well, i hope they ain't already sold it.
Jeg haper de ikke har solgt det alt.
Gentlemen, i hope I'm not interrupting.
Gentlemen, l håper jeg er ikke forstyrrer.
I hope you can forgive me.
Jeg håper du kan tilgi meg.
I hope he's not complaining.
Håper ikke han klager.
I hope you can forgive us.
Jeg håper du kan tilgi oss.
I hope you're not disappointed.
Du er vel ikke skuffet?-Tvert imot.
For your sake, i hope the prophets are victorious.
For din skyld, l håper profetene seirende.
I hope the emperor is more interested in fire power than protocol.
Jeg haper at keiseren er mer interessert i skytevapen enn protokoll.
I hope you can hear me.
Jeg håper du kan høre meg.
Well, i hope you switched rooms.
Vel, jeg håpet du byttet rom.
I hope i can send him back to you all right.
Jeg haper at jeg kan sende ham tilbake til deg.
I hope you find your path.
Håper du finner din vei.
I hope so. whatever.
L håper det.
I hope you are not suggesting that it was me!
Du antyder vel ikke at det kan ha vært meg?
I hope you have enough of them.
Jeg håper du har nok av dem.
I hope and pray to him.
Jeg håpet og ba.
I hope you do die.
Jeg håper at du dør.
I hope we're not too late.
Håper ikke vi er for sene.
I hope you will find this office satisfactory.
L håper du finner dette kontoret tilfredsstillende.
I hope you will forgive me, but it's most important.
Jeg haper du tilgir meg, men det er av stor viktighet.
I hope you didn't tell her that.
Det sa du vel ikke til henne?- hvordan det?
I hope you have learnt something.
Jeg håper du har lært noe.
I hope you're not going to be angry with me.
Jeg haper du ikke blir sint.

Results: 5219, Time: 0.1441

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More