I HOPE SHE IN NORWEGIAN

How to say i hope she in Norwegian

S Synonyms

Results: 104, Time: 0.0966

Examples of using I Hope She in a sentence and their translations

I hope she never leaves.
Jeg håper hun aldri drar.
I hope she rots in hell!
Jeg håper hun råtner i helvete!
I hope she like parks and volkswagens.
Håper hun liker parker og folkevogner.
I hope she isn't dead.
Bare hun ikke er død.

But i hope she desires them to marry for love.
Men jeg håper hun ønsker at de gifter seg av kjærlighet.
I hope she's strong enough to blow them out.
Håper hun orker å blåse dem ut.
Man, i hope she makes that team.
Håper hun kommer med på laget.
I hope she can sing too.
Jeg håper hun kan synge også.
I hope she won't tease my pug.
Bare hun ikke erter hunden min.
I mean, i hope she is getting a good rest.
Jeg mener, jeg håper hun får hvilt seg.
I hope she didn't get in any trouble.
Bare hun ikke er i knipe.
I hope she was 18.
Håper hun var over 18.
Well, i hope she wasn't planning on drinking this for dinner.
Vel, jeg håper hun ikke planlegger på drikking denne til middag.
I hope she forgives me for it.
Håper hun tilgir meg det.
I hope she's doing your brother right now, you big-headed buffoon.
Håper hun knuller broren din nå, din bavian!
I hope she was good.
Jeg håper hun var snill.
I hope she feels better.
Jeg håper hun blir bedre snart.
I hope she is in one piece.
Håper hun er hel.
I hope she hasn't found the present.
Jeg håper hun ikke har funnet gaven.
I hope she told the captain.
Håper hun sa det til avdelingssjefen.
I hope she's brilliant.
Håper hun er strålende.
I hope she will be more forgiving.
Jeg håper hun er mer tilgivende.
I hope she likes my paintbrush.
Jeg håper hun liker kosten min.
I hope she's worth it.
Håper hun er verdt det.
I hope she takes a book to read.
Jeg håper hun tar med seg en bok.
I hope she floats.
Håper hun flyter.
I hope she did.
Håper hun gjorde det.
I hope she gets better soon.
Jeg håper hun blir bedre snart.
I hope she makes you happy.
Jeg håper hun gjør deg lykkelig.
I hope she's been working on her left jab.
Håper hun har jobbet med sin venstrejabb.

Results: 104, Time: 0.0966

"I hope she" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More