I JOINED IN NORWEGIAN

How to say i joined in Norwegian

S Synonyms

Results: 38, Time: 0.1284

English-norwegian dictionary

Examples of using I Joined in a sentence and their translations

What if i joined the baseball team?
Hva om jeg ble med på baseball-laget?
So i joined the team that my friends were on, balkan.
jeg ble med på laget som kompisene mine fra balkan var på.
I joined the corps.
That's why i joined the tour.
Det er derfor jeg ble med.
I joined the army.
Jeg gikk inn i forsvaret.
I joined the military when i was 17.
Jeg vervet meg da jeg var 17.
Only reason i joined this project in the first place.
Det var derfor jeg ble med på prosjektet.
I joined this website.
Jeg gikk inn på et nettsted.
Your father was working in a two-room office when i joined him.
Faren din hadde et kontor med to rom da jeg møtte ham.
I joined the army.
Jeg gikk inn i hæren.
When i joined counterintelligence, they.
Da jeg ble med i kontraetteretningen.
I joined my companions at the clearing of the wood-elves.
Jeg møtte mine venner på lysningen til skogsalvene.
I joined it.
Yeah, well, fury helped me set this up when i joined.
Fury hjalp meg med å ordne dette da jeg ble med.
I joined this union some 20-odd years ago for two reasons:.
Jeg ble med i foreningen for 20 år siden av to grunner:.
I joined it to garden, to make things grow.
Jeg ble med for hagearbeidet, for å få ting til å vokse.
I joined the peace corps.
Jeg ble med i fredskorpset.
You left the board when i joined, remember?
Du gikk ut av styret da jeg ble med.
I joined the company in february'97.
Jeg ble med i selskapet i februar 1997.
I joined MIO as soon as i was old enough.
Jeg ble med i MIO straks jeg kunne.
I joined this group for this jam.
Jeg ble med i gruppen pga oppdraget.
Yeah, i changed it when i joined the church.
Ja, jeg endret det da jeg ble med i kirken.
I joined trans soma to get away from him.
Jeg ble med på trans soma for å komme bort fra ham.
I feel more relaxed since i joined the drama troupe.
Jeg har følt meg roligere siden jeg ble med i teatertruppen.
I joined.
You will remember i joined your train after you left st.
Om du husker etter, så ble jeg med toget etter at dere forlot st.
I joined this group'cos i was promised some action.
Jeg blei med fordi dere lovte meg action!
A day or two before the intended elopement, i joined them unexpectedly.
En dag før den planlagte rømningen, møtte jeg dem uventet.
So my senior year of college, i joined this team.
På mitt siste år på college, ble jeg med på dette laget.
The next day i joined boko haram.
Neste dag ble jeg med i boko haram.

Results: 38, Time: 0.1284

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More