I JUST IN NORWEGIAN

How to say "i just" in Norwegian

Results: 2420, Time: 0.2672

jeg bare jeg nettopp jeg har akkurat jeg akkurat men jeg men jeg er det er bare jeg få det er jeg vil jeg så

Examples of I Just in a Sentence

Right now i just need to be here.
Nå trenger jeg bare være her.
Can i just.
Kan jeg bare.
I can't believe i just said that out loud.
Jeg kan ikke tro at jeg nettopp sa det høyt.
I just found him.
Jeg har akkurat funnet ham.
I just said, good... thank you.
Som jeg nettopp sa:.
I just forgot something.
Jeg bare glemte noe.
I just can't.
Jeg bare kan ikke.
I just sold my house.
Jeg har akkurat solgt huset mitt.
Pushy, i think i just saw the guy who stole my stuff.
Pushy, jeg tror jeg nettopp så han som stjal tingene mine.
I can't believe i just said that.
Jeg kan ikke tro at jeg akkurat sa det. Du!
Sorry, i just can't give you that kind of information.
Beklager, men jeg kan ikke gi deg sånn informasjon.
I thought i just saw.
Jeg trodde jeg akkurat så.
The-the-the number i just gave you for frankfurt. frankfurt. 347-229.
Frankfurt-nummeret jeg nettopp ga deg... 347229.
I just bought some food.
Jeg har akkurat kjøpt maten.
I just borrowed it.
Jeg bare lånte det.
I'm not angry. i just.
Jeg er ikke sint, jeg bare.
Cause everything i just said back there was a lie.
For alt det jeg akkurat sa der var løgn.
I just heard from beatty.
Jeg har akkurat hørt fra beatty.
It's very flattering, i just don't think it's a good idea.
Det er smigrende, men det er ingen god idé.
I heard that part. i just didn't hear the part... Hello?
Nei, det hørte jeg, men jeg hørte ikke den delen.
That's what i just said, didn't I?
Det er det jeg nettopp sa.
Mm-hmm. did i just swallow mescaline?
Tok jeg nettopp meskalin?
Guess who i just served. sara moore. That's right.
Jeg har akkurat stevnet sara moore.
I think i just saw a cockroach.
Jeg tror jeg akkurat så en kakerlakk.
I just sell them.
Jeg bare selger dem.
Nah. i just miss his money. It's true.
Nei, men jeg savner pengene hans.
I just need somebody to know in case i have another seizure.
Men noen må vite om det, om jeg får et nytt anfall.
I just love you so much.
Jeg er så glad i deg.
I just forgot my Claritin!
Jeg bare glemte min Claritin!
Can't believe i just said that.
Kan ikke tro at jeg nettopp sa det.

Results: 2420, Time: 0.2672

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More