I JUST IN NORWEGIAN

Translation of I Just in Norwegian

S Synonyms

Results: 3542, Time: 0.2847

I just
jeg bare (1763) jeg nettopp (162) jeg akkurat (70) men jeg (67) men (44) jeg få (9) jeg har akkurat (155) jeg er (17) det er bare (21) jeg vil (6) jeg så (7)

Examples of using I Just in a sentence and their translations

Jeg bare

Right now I just need to be here.
Nå trenger jeg bare være her.
Can I just.
Kan jeg bare.

Jeg nettopp

I can not believe I just said that out loud.
Jeg kan ikke tro at jeg nettopp sa det høyt.
I just said, good... Thank you.
Som jeg nettopp sa:.

Jeg akkurat

I can not believe I just said that!
Jeg kan ikke tro at jeg akkurat sa det. Du!
I thought I just saw.
Jeg trodde jeg akkurat så.
Sorry, I just can not give you that kind of information.
Beklager, men jeg kan ikke gi deg sånn informasjon.
I heard that part. I just did not hear the part... Hello?
Nei, det hørte jeg, men jeg hørte ikke den delen?

Men

( but , yet , however )
It 's very flattering, I just do not think it 's a good idea.
Det er smigrende, men det er ingen god idé.
I just need somebody to know in case I have another seizure.
Men noen må vite om det, om jeg får et nytt anfall.

Jeg har akkurat

I just found him.
Jeg har akkurat funnet ham.
I just sold my house.
Jeg har akkurat solgt huset mitt.
Other sentence examples
I just forgot something.
Jeg bare glemte noe.
Pushy, I think I just saw the guy who stole my stuff.
Pushy, jeg tror jeg nettopp så han som stjal tingene mine.
I just can not.
Jeg bare kan ikke.
I just borrowed it.
Jeg bare lånte det.
The-The-The number I just gave you for Frankfurt. Frankfurt. 347-229.
Frankfurt-nummeret jeg nettopp ga deg... 347229.
I just bought some food.
Jeg har akkurat kjøpt maten.
Cause everything I just said back there was a lie.
For alt det jeg akkurat sa der var løgn.
I am not angry. I just.
Jeg er ikke sint, jeg bare.
That 's what I just said, did not I?
Det er det jeg nettopp sa?
I just heard from Beatty.
Jeg har akkurat hørt fra Beatty.
I think I just saw a cockroach.
Jeg tror jeg akkurat så en kakerlakk.
I just love you so much.
Jeg er så glad i deg.
Mm-hmm. Did I just swallow mescaline?
Tok jeg nettopp meskalin?
Guess who I just served. Sara Moore. That 's right.
Jeg har akkurat stevnet Sara Moore.
I just sell them.
Jeg bare selger dem.
Nah. I just miss his money. It 's true.
Nei, men jeg savner pengene hans.
Did I, did I just say me?
Sa jeg akkurat jeg?
Can not believe I just said that.
Kan ikke tro at jeg nettopp sa det.

Results: 3542, Time: 0.2847

Word by word translation


just
- bare akkurat nettopp rett like

S Synonyms of "i just"


"I just" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More