I NEED IN NORWEGIAN

How to say i need in Norwegian

S Synonyms

Results: 15361, Time: 0.0949

jeg trenger (7111) jeg må (4680) jeg vil (464) jeg behøver (84) jeg skal (67)

Examples of using I Need in a sentence and their translations

But i need you.
Men jeg trenger deg.
I need buckety!
Jeg trenger bøttekos!
I need to work, roy.
Jeg må jobbe, roy.
Davina, i need to see my daughter.
Davina, jeg må treffe datteren min.

Pierre, i need you, now.
Pierre, jeg trenger deg, nå.
But i need to know.
Men jeg vil vite.
But i need not.
Men jeg behøver ikke det.
I need to speak with general blanco.
Jeg vil prate med general blanco.
Jack and i need to see you in his office.
Jack og jeg må se deg på kontoret hans.
Edith, i need you.
Edith, jeg trenger deg.
Sir, i need to show you this.
Sir, jeg må vise deg dette.
Amanda, i need you here.
Amanda, jeg trenger deg her.
And i need you to understand that, please.
Og jeg vil at du skal forstå det.
I need more time.
Jeg behøver mer tid.
I need to be more clear.
Jeg skal være mer tydelig.
One day, when i need you i will come.
En dag, når jeg behøver deg... så skal jeg komme.
I need jim kirk.
Jeg trenger jim kirk.
Hey, i need that to smoke!
Hei, jeg skal røyke den!
You can tell him that i need this money.
Du kan si jeg er nødt til å... å ha pengene.
You and i need to talk about ezra fitz.
Du og jeg må snakke om ezra fitz.
What i need to know is why are you telling us this.
Det jeg vil vite, er hvorfor du forteller oss dette.
I need you to help me with your brother.
Jeg vil at du skal hjelpe meg med broren din.
Addy, i need you.
Addy, jeg trenger deg.
I need to buy chips.
Jeg skal kjøpe ships.
And i need to do this.
Og jeg er nødt til dette.
They think i need the surgery.
De mener jeg bør opereres.
Man, i need a hug.
Mann, jeg behøver en klem.
I need to call eric.
Jeg må ringe eric.
I need to kill someone.
Jeg er nødt til å drepe noen.
I recognize that i need something different.
Jeg innså at jeg trengte noe annet.

Results: 15361, Time: 0.0949

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More