Translation of "i need" in Norwegian

S Synonyms

Results: 12627, Time: 0.1783

jeg trenger jeg må jeg vil jeg behøver jeg skal jeg er nødt gi meg jeg bør jeg trengte jeg måtte jeg trenge jeg burde jeg skulle jeg ville Jeg trenger

Examples of I Need in a Sentence

I need something, olsen.
Jeg trenger noe, olsen.
Raj, i need that address you sent manny to right now.
Raj, jeg trenger adressen du sendte manny til nå.
I need to be with you, gabby.
Jeg må være med deg, gabby.
I mean it, i need you to forgive me.
Jeg mener det, jeg vil du skal tilgi meg.
I need to find felix.
Jeg må finne felix.
I need a few hours in beirut.
Jeg trenger noen timer i beirut.
Mike says i need to forgive orson.
Mike sier at jeg må tilgi orson.
I need you to help me with your brother.
Jeg vil at du skal hjelpe meg med broren din.
One day, when i need you i will come.
En dag, når jeg behøver deg... så skal jeg komme.
Curtis, i need you to do something for me.
Curtis, jeg trenger at du gjør noe for meg.
I have seen everything i need to see.
Jeg har sett alt jeg behøver å se.
David, i need you to contact don campbell at WNYW.
David? jeg vil at du skal kontakte don campbell på WNYW.
I need to find elaine lieberman.
Jeg må finne elaine lieberman.
Please. marianne, i need you.
Marianne, jeg trenger deg.
I need to be more clear.
Jeg skal være mer tydelig.
Louisa i need you to look into the invitations.
Louisa, jeg vil at du ser på invitasjonene.
Elizabeth, i need to borrow your car.
Elizabeth, jeg må låne bilen din.
I will go as far as i need to, but not farther.
Jeg vil gå så langt jeg er nødt til, men ikke lengre.
The one you believe in me... That's all i need.
At du tror på meg, er det eneste jeg behøver.
Anything i need to be aware of?
Noe jeg skal være oppmerksom på?
Ray, i need you! Please!
Ray, jeg trenger deg!
I need the president on the phone--.
Gi meg presidenten.
Jared, i need you to.
Jared, jeg trenger at du.
Rachel and i need to talk.
Rachel og jeg må snakke.
Open the door. i need you.
Jeg behøver deg.
You can tell him that i need this money.
Du kan si jeg er nødt til å... å ha pengene.
But there is something else i need you to do.
Men det er noe annet jeg vil at du skal gjøre.
Just tell me what i need to do.
Si meg hva jeg skal gjøre.
I need to have a few words with you.
Jeg vil ha et par ord med deg.
I need to protect Billy!
Jeg må beskytte Billy!

Results: 12627, Time: 0.1783

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "i need"


am supposed
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More