I NEVER REALIZED IN NORWEGIAN

How to say i never realized in Norwegian

S Synonyms

Results: 47, Time: 0.1018

Examples of using I Never Realized in a sentence and their translations

You are? i never realized you were so handy.
Jeg visste ikke at du var fingernem.
I never realized this building was classified.
Jeg visste ikke at man må ha tilgang i dette bygget.
I never realized... that you took me for.
Jeg innså ikke at du så på meg som.
I never realized that you were in such pain.
Jeg visste ikke at du hadde det så vondt.

And... i never realized how hard that must have been for you.
Jeg har aldri innsett hvor vanskelig det må ha vært for dere.
I never realized how extraordinary... a nice girl could be.
Jeg innså ikke hvor usedvanlig en snill jente kan være.
I never realized your dad's name is actually rod stewart.
Jeg innså ikke før nå at faren din heter rod stewart.
I never realized how weak you feel when you get old.
Jeg har aldri skjønt hvor svak man føler seg når man blir gammel.
I never realized importance of family until the one i had, i was taken.
Jeg visste ikke hvor viktig familielivet var før jeg mistet det.
I never realized my name looks like"sword".
Jeg har aldri innsett at navnet mitt ser ut som tegnet for"sverd".
I never realized how incredibly handsome you are.
Jeg har aldri skjønt hvor kjekk du er.
But i never realized that it was this bad.
Men jeg forsto aldri at det var så alvorlig.
I never realized you were such a bitch.
Jeg visste ikke at du var sånn ei hurpe.
I never realized how beautiful this place was.
Jeg har aldri innsett hvor vakkert det er her.
I never realized the trombone was such an erotic instrument.
Jeg visste ikke at trombone var et så... erotisk instrument.
I never realized what my stealing put people through.
Jeg forsto aldri at stjelingen var en påkjenning for folk.
I never realized i had such dark impulses.
Jeg visste ikke at jeg har en mørk side.
When i was blind, i never realized that naked people are gross.
Da jeg var blind, innså jeg ikke at nakne folk er ekle.
I never realized that his arms were so short.
Jeg forstod aldri... at armene hans var så korte.
I never realized how lonely i was.
Jeg har aldri skjönt hvor ensom jeg var.
I never realized you two were brothers.
Jeg forsto ikke at dere var brødre.
I never realized how hard it is taking care of me.
Jeg innså aldri hvor vanskelig det er å ta hånd om meg.
Maybe... i never realized a relationship could be any different.
Kanskje jeg ikke var klar over at et forhold kan være annerledes.
I never realized you had such respect for dorne.
Jeg tenkte aldri du hadde slik respekt for dorne.
I never realized how hard it was trying to hold it together.
Jeg skjønte aldri hvor vanskelig det var å prøve å ta seg sammen.
I never realized that there was prison cells built like that.
Jeg hadde ikke innsett at fengselsceller var laget sånn.
I never realized what he meant with the past.
Jeg skjønte aldri hva han mente med det siste.
I never realized kennedy was so dangerous to the establishment.
Ante ikke at kennedy var så farlig for etablerte maktinstitusjoner.
I never realized it before.
Jeg har ikke oppfattet det tidligere.
I got so used to having you there, i never realized.
Jeg ble så vant til deg at jeg aldri skjønte.

Results: 47, Time: 0.1018

"I never realized" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More