I SAW IN NORWEGIAN

How to say "i saw" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6778, Time: 0.2697

Click norwegian translation to filter results
jeg så jeg traff jeg har sett jeg sa jeg møtte jeg hadde sett –Jeg så

Examples of using "I Saw" in a sentence and their translations

I saw you, crowley.
Jeg så deg, crowley.
But he kept insisting, so i saw him earlier.
Men han insisterte, så jeg traff ham tidligere i dag.
I saw richard and justin tonight.
Jeg så richard og justin i kveld.
I saw oliver and your mother.
Jeg så oliver og din mor.
Last time i saw him, he was.
Sist jeg traff ham, var han.
No, he's real. i saw him!
Nei, jeg har sett ham!
I saw richard.
Jeg traff richard.
I saw karen and lexi in the cocoon.
Jeg så karen og lexi i kokongen.
Mm. no. i saw your test scores.
Nei, jeg har sett testresultatet ditt.
I saw that.
Jeg sa det.
When i saw you at the coffee place, i was waiting for him.
Da jeg traff deg på kaffestedet, ventet jeg på ham.
Okay, i saw a special about it.
Jo, jeg har sett et program om det.
What was? first time i saw you.
Forste gang jeg sa deg.
I saw you and cheryl.
Jeg så deg og cheryl.
So did your mom tell you i saw her over at green Grove?
Har moren din fortalt at jeg møtte henne på green Grove?
I saw you.
Jeg hadde sett deg.-Løgner.
I saw your sister earlier.
Jeg traff søsteren din.
I saw chloe and oliver jump with my own eyes.
Jeg så chloe og oliver hoppe med mine egne øyne.
I saw jack devlin the other day.
Jeg møtte jack devlin forleden.
Ann, i saw charles killed.
Ann, jeg sa charles drept.
Oh, yeah, i saw it.
Ja, jeg har sett det.
I saw some Indians!
Jeg har sett noen indianere!
I saw ross.
Jeg traff ross.
I saw you with ben.
Jeg så deg sammen med ben.
If only i saw what happened.
Bare jeg hadde sett det.
Because i saw him, hugh.
Fordi jeg møtte ham, hugh.
I saw niels peter.
Jeg så niels peter.
Those are the globes i saw in venice with the nerve gas phials inside.
Det der er kuiene jeg sa i venezia med nervegassampuiiene i.
Henry... i saw ya.
Henry, jeg har sett deg.
I saw monsters, jack.
Jeg så monstre, jack.

Results: 6778, Time: 0.2697

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "i saw"


meet
noticed
seeing
i tell
look at
i spotted
watch
i ran
i noticed
i was seeing
i would see
i watch
i have witnessed
views
look
i say
has watched
was watching
had seen
i got
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"I saw" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More