I SAW IN NORWEGIAN

Translation of I saw in Norwegian

Results: 6934, Time: 0.1171

I saw
jeg så jeg traff jeg har sett jeg sa jeg møtte jeg hadde sett

Examples of using I saw in a sentence and their translations

I saw you, Crowley.
Jeg så deg, Crowley.
But he kept insisting, so I saw him earlier.
Men han insisterte, så jeg traff ham tidligere i dag.
I saw Richard and Justin tonight.
Jeg så Richard og Justin i kveld.
I saw Oliver and your mother.
Jeg så Oliver og din mor.
Last time I saw him, he was.
Sist jeg traff ham, var han.
No, he 's real. I saw him!
Nei, jeg har sett ham!
I saw Richard.
Jeg traff Richard.
I saw Karen and Lexi in the cocoon.
Jeg så Karen og Lexi i kokongen.
Mm. No. I saw your test scores.
Nei, jeg har sett testresultatet ditt.
I saw that.
Jeg sa det.
When I saw you at the coffee place, I was waiting for him.
Da jeg traff deg på kaffestedet, ventet jeg på ham.
Okay, I saw a special about it.
Jo, jeg har sett et program om det.
What was? First time I saw you.
Forste gang jeg sa deg.
I saw you and Cheryl.
Jeg så deg og Cheryl.
So did your mom tell you I saw her over at Green Grove?
Har moren din fortalt at jeg møtte henne på Green Grove?
I saw you.
Jeg hadde sett deg.- Løgner.
I saw your sister earlier.
Jeg traff søsteren din.
I saw Chloe and Oliver jump with my own eyes.
Jeg så Chloe og Oliver hoppe med mine egne øyne.
I saw Jack Devlin the other day.
Jeg møtte Jack Devlin forleden.
Ann, I saw Charles killed.
Ann, jeg sa Charles drept.
Oh, yeah, I saw it.
Ja, jeg har sett det.
I saw some Indians!
Jeg har sett noen indianere!
I saw Ross.
Jeg traff Ross.
I saw you with Ben.
Jeg så deg sammen med Ben.
If only I saw what happened.
Bare jeg hadde sett det.
Because I saw him, Hugh.
Fordi jeg møtte ham, Hugh.
I saw Niels Peter.
Jeg så Niels Peter.
Those are the globes I saw in Venice with the nerve gas phials inside.
Det der er kuIene jeg sa i Venezia med nervegassampuIIene i.
Henry... I saw ya.
Henry, jeg har sett deg.
I saw monsters, Jack.
Jeg så monstre, Jack.

Results: 6934, Time: 0.1171

Word by word translation


i
- jeg det har l du
saw
- sett se ser

S Synonyms of "i saw"


i have seen
i said
i told
i have been looking
i so
i ever seen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More