I SURVIVED IN NORWEGIAN

How to say i survived in Norwegian

S Synonyms

Results: 80, Time: 0.0546

English-norwegian dictionary

Examples of using I Survived in a sentence and their translations

But i survived.
I survived with these.
Jeg overlevde med disse.
I was wondering why i survived this time.
Jeg lurte på hvorfor jeg overlevde denne gangen.
And i survived.
Only i survived, along with this old man and my daughter.
Bare jeg overlevde, sammen med denne mann og datteren min.
Well, i survived my first week, ms baron.
Vel, jeg overlevde min første uke, ms baron.
For all i survived, i still carry a daily reminder.
For alt jeg overlevde, jeg bærer fortsatt en daglig påminnelse.
I survived lian yu and nanda parbat,
Jeg overlevde lian yu og nanda parbat, jeg overlever nok et cocktail party.
I survived the fall of communism and three presidents.
Jeg overlevde kommunismens fall og tre presidenter.
I survived you.
I was strong. i survived.
Jeg var sterk, jeg overlevde.
With you at my side, i survived nagasaki.
Med deg ved min side, jeg overlevde nagasaki.
I survived billy.
Jeg overlevde billy.
I survived because i wasn't alone.
Jeg overlevde fordi jeg ikke var alene.
I survived 20 years.
Jeg overlevde i 20 år.
He tried to kill me, but i survived the attack.
Han prøvde å drepe meg, men jeg overlevde angrepet.
I survived, but suffered.
Jeg overlevde, men led.
Then i survived a lot of things.
overlevde jeg en del ting.
That is how i survived when so many others did not.
Slik overlevde jeg, da mange andre ikke gjorde det.
Honey, i survived.
For this i survived the Nazis?".
Overlevde jeg nazistene for dette?".
How do you think i survived in this business for 35 years?
Hvordan tror du jeg har overlevd i bransjen i 35 år?
Well, i survived the war.
Vel, jeg overievde krigen.
This time i survived.
Denne gangen overlevdejeg.
Just hit a fire hydrant, but i survived.
Jeg kjørte på en hydrant, men klarte meg.
I don't know how i survived the time before i was adopted by the cuthberts.
Jeg vet ikke hvordan jeg overlevde tiden før jeg ble adoptert av cuthberts.
The attack on the school bus took my friends' lives... took my sight... but i survived.
Angrepet på skolebussen tok mine venners liv... tok synet mitt... men jeg overlevde.
The kindest thing i can say about my childhood... is that i survived it.
Det snilleste jeg kan si om min barndom er at jeg overlevde den,
The only reason i survived the last time is because i had the sense to hide.
Sist gang overlevde jeg fordi jeg var smart nok til å gjemme meg.
I survived one trial by combat, even though you weren't there to save me.
Jeg har oνerleνd én aνgjørelse νed tνekamp, selν om du ikke νar der for å redde meg.

Results: 80, Time: 0.0546

SYNONYMS

S Synonyms of "i survived"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More