I TAUGHT YOU IN NORWEGIAN

How to say i taught you in Norwegian

S Synonyms

Results: 70, Time: 0.0582

English-norwegian dictionary

Examples of using I Taught You in a sentence and their translations

Use the stitch i taught you on the bottom layer.
Bruk stingene jeg lærte deg på nederste laget.
You forget i taught you everything you know.
Du glemmer at jeg har lært deg alt du kan.
Don't forget everything i taught you.
Ikke glem alt jeg lærte deg.
Sweetheart, i haven't seen you since i taught you in third grade!
Jeg har ikke sett deg siden jeg underviste deg i 3. klasse!
Come on, i taught you better than that.
Kom igjen, jeg har lært deg bedre enn det.
Do it, like i taught you.
Gjør det slik jeg lærte deg.
I taught you because i saw something.
Jeg underviste deg fordi jeg så noe i deg.
You forget everything i taught you?
Glemte du alt jeg har lært deg?
Do you remember what i taught you, lmzadi?
Husker du hva jeg lærte deg, lmzadi?
I taught you well.
Remember when i taught you about flowers?
Husker du da jeg lærte deg om blomster?
Remember what i taught you and you will be fine.
Husk det jeg har lært deg, så går dette bra.
And i taught you everything you know.
The night i taught you to dance?
Den kvelden jeg lærte deg å danse?
The night i taught you to dance.
Kvelden jeg lærte deg å danse.
I taught you well.
Remember how i taught you not to jump up on people?
Husker du hvordan jeg lærte deg å ikke hoppe opp på folk?
Just teach her everything i taught you and she will turn out fine.
Bare lær henne alt jeg har lært deg, så blir hun god.
And remember what i taught you.
Og husk det jeg har lært deg.
Remember what i taught you.
Husk hva jeg lærte deg.
Do it like i taught you, sweetheart.
Gjør som jeg har lært deg!
Do you remember when i taught you to swim?
Husker du da jeg lærte deg å svømme?
Do you remember all i taught you?
Husker du alt jeg har lært deg?
I taught you better than that.
Jeg lærte deg bedre enn som så.
You have forgotten everything i taught you.
Du har jo glemt alt jeg har lært deg.
Get control, z, just like i taught you.
Ta kontrollen, z, akkurat som jeg lærte deg.
I taught you to swim.
Jeg har lært deg å svømme.
I taught you well.
Jeg lærte deg opp bra.
I taught you good.
Jeg lærte deg bra opp.
I taught you everything you know and you dare to turn on me.
Jeg har lært deg alt, og du sviker meg.

Results: 70, Time: 0.0582

SYNONYMS

S Synonyms of "i taught you"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More