I THINK IN NORWEGIAN

Translation of I Think in Norwegian

S Synonyms

Results: 23844, Time: 0.2098

I think
jeg synes (1408) nok (118) tror (91) jeg tro (31) jeg tror (17432) jeg tenker (286) jeg mener (194) jeg syns (1029) jeg syntes (48) jeg tenkte (38) jeg trodde (22) tenkte jeg (13) jeg tenke (7)

Examples of using I Think in a sentence and their translations

Jeg synes

Thank you, but I think my mouth is too big.
Takk, men jeg synes munnen min er for stor.
But I think she should hear it from me.
Men jeg synes at hun bør høre det fra meg.
I think they were together for the weekend, or something.
De var nok sammen i en helg eller noe.
I think we are done here, Ben.
Vi er nok ferdige her, Ben.
I think you are just jealous she did not ask about you.
Tror du er sjalu fordi hun ikke spurte om deg.
I think she 's got colic.
Tror hun har kolikk.
I think it 's Jordan Hjalmarsen?
Jeg tror det er Jordan Hjalmarsen.- Jordan Hjalmarsen?
I think you killed them, John!
Jeg tror du drepte dem, John!

Jeg tenker

When I think of him all by himself in that jail in Havana.
Når jeg tenker på ham helt alene i fengsel i Havana.
Mr Sneed says I think too much,
Mr Sneed sier at jeg tenker for mye.

Jeg mener

Well, you know what I think, Mary.
Du vet hva jeg mener, Mary.
What I wanted to say is I think you are a wonderful girl.
Det jeg vil si er at jeg mener du er ei vidunderlig jente.
Other sentence examples
I think he 's dangerous.
Jeg tror at han er farlig.
I think this is unethical, truth be told.
Jeg synes dette er uetisk.
Jim, I think you are just the lawyer I need.
Jim, jeg tror du er advokaten jeg trenger.
Katrine, I think he 's ugly.
Katrine, jeg synes han er stygg.
Sydney I think of you often and often my family.
Sydney, jeg tenker ofte på deg og på min familie.
David, I think she has a fever.
David, jeg tror hun har feber.
You know, when I think of those five years in Wichita.
Du ser, når jeg tenker på de fem årene i Wichita.
Charlie, I think Max killed Shecky!
Charlie, jeg tror Max drepte Shecky!
Craig I think maybe we should sleep on it.
Craig, jeg synes vi burde sove på det.
Here 's what I think of your best-laid plans.
Dette er hva jeg mener om dine beste planer.
My name is Shaun Brumder, and I think you are a total genius.
Jeg heter Shaun Brumder, og jeg syns du er et geni.
And I think it 's fascinating' cause it 's.
Og jeg synes det er fascinerende fordi det er.
I need Jerska, and I think you judged him too harshly.
Jeg trenger Jerska og jeg mener at dere har dømt ham for hardt.
I think she can take care of herself.
Hun kan nok ta vare på seg selv.
I think we have forgotten something.
Jeg tror vi har glemt noe.
I think in pictures and I connect them.
Jeg tenker i bilder, og forbinder dem.
Well, I think nine was enough.
Jeg syntes ni dager lenge nok.
I think he 's a pot dealer or something.
Tror han langer pot eller noe.

Results: 23844, Time: 0.2098

Word by word translation


think
- tror synes tenker mener nok

S Synonyms of "i think"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More