I THINK I IN NORWEGIAN

How to say "i think i" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3362, Time: 0.179

Click norwegian translation to filter results
jeg synes jeg jeg trorjeg jeg tror jeg jeg syns jeg jeg syntes jeg jeg har visst jeg trodde jeg

Examples of using "I Think I" in a sentence and their translations

I think i have seen you before.
Jeg tror jeg har sett deg før.
Steve, i think i hear a motor.
Steve, jeg synes jeg hører en motor.
Cody, i think i owe you an apology.
Cody, jeg tror jeg skylder deg en unnskyldning.
I think i hear the carriage.
Nei, jeg synes jeg hørte vognen.
Are you sure? i think i know my own church!
Jeg trorjeg kjenner min egen kirke.
I think i hear something.
Jeg tror jeg hører noe.
I think i just saw the ark of the covenant back there.
Jeg synes jeg så paktens ark.
And i think i know where.
Og jeg trorjeg vet hvor.
I think i know where i have seen her before.
Jeg tror jeg vet hvor jeg har sett henne før.
I think i have something in my eye.
Jeg har visst fått noe i øyet.
I think i smell montgomery.
Jeg syns jeg lukter Montgomery!
I think i met my winner.
Jeg har visst møtt min overmann.
I think i have something.
Jeg tror jeg har noe.
Mother, i think i should have a topknot like the other boys.
Mor, jeg synes jeg bør ha en hodepynt som de andre guttene.
I think i ought to have a talk with your chauffeur.
Jeg trorjeg bør ta en prat med sjåføren din.
I think i see him, memnet.
Jeg tror jeg ser ham, memnet.
I never met'em, but i think i know'em.
Har aldri møtt dem, men jeg trorjeg kjenner dem.
I think i missed this one.
Jeg har visst gått glipp av den.
I think i just saw your balls roll by.
Jeg synes jeg så ballene dine rulle forbi.
I think i heard a cannibal roar.
Jeg syntes jeg hørte en kannibal.
I think i saw something.
Jeg syns jeg så noe.
I think i hear them down in the street.
Jeg syns jeg hører dem nede i gata.
I think I'm out of coffee.
Jeg trodde jeg var tom for kaffe.
I think i loved you when we were children.
Jeg trorjeg elsket deg fra vi var barn.
I think i saw something.. Let's go and see.
Jeg syntes jeg så noe.
I think i disappointed him.
Jeg tror jeg skuffet ham.
I think i saw some yogurt pretzels in your mini bar.
Jeg synes jeg så noen saltkringler med yoghurt i minibaren din.
My god, i think i killed it.
Jeg har visst drept den.
I may be wrong, but i think i saw something white out there.
Jeg kan ta feil, men jeg syntes jeg så noe hvitt.
I think i heard something downstairs.
Jeg trorjeg hørte noe nede.

Results: 3362, Time: 0.179

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "i think i"


i thought
i believe she
i guess i
i think he
i believe it
i intend
i figured
i believed
intends
believes
i felt i
i guess
i believed i
i guess you
i think she would
i think you have got
i may
i think it
i guess he
i feel like i
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More