I THOUGHT IN NORWEGIAN

Translation of I thought in Norwegian

Results: 15336, Time: 0.053

trodde jeg synes tenkte jeg trodde jeg tenkte jeg syntes jeg mente jeg syns jeg tror jeg trodd syns jeg jeg tenke jeg tenker jeg tenkt jeg mener

Examples of using I thought in a sentence and their translations

I thought you were not jealous.
Jeg trodde du ikke var sjalu.
Benjamin, i thought maybe.
Benjamin, jeg tenkte kanskje.
I thought the war was in virginia.
Jeg trodde krigen var i virginia.
I thought you were in norway.
Jeg trodde du var i norge.
I thought i heard your voice.
Jeg syntes jeg hørte stemmen din.
Actually, i was calling because i thought maybe you can talk to jason.
Faktisk ringte jeg fordi jeg tenkte du kanskje kunne snakke med jason.
I thought we had the same values.
Trodde vi hadde samme verdier.
I thought i heard an explosion.
Jeg syntes jeg hørte en eksplosjon.
I thought maybe we could.
Nei, jeg tenkte kanskje vi kunne.
I thought you were haymitch.
Jeg trodde du var haymitch.
I thought it was funny.
Jeg syntes det var morsomt.
Teresa, i thought you were a zombie.
Teresa, jeg trodde du var en zombie.
I did what i thought was best!
Jeg gjorde det jeg mente var best!
I thought she was pregnant.
Trodde hun var gravid.
I thought for a week or something.
Jeg tenkte for en uke eller noe.
And, lisa, i thought i could be that man for you.
Og lisa, jeg tenkte at jeg kunne være den mannen for deg.
I thought you lived here.
Jeg mente du bodde her.
Kimba, i thought you were in the house.
Kimba, jeg trodde du var i huset.
I thought it was water.
Trodde det var vann.
I thought it would be nice if i surprised you with dinner.
Tenkte det ville være fint å overraske deg med middag.
I thought i heard daniel.
Jeg syntes jeg hørte daniel.
I thought you would mention that.
Tenkte du ville nevne det.
I thought you said your dad was.
Jeg syntes du sa din far var.
I thought it was funny.
Jeg syns det var morsomt.
I thought you and smith were working together.
Trodde du og smith jobbet sammen.
I thought you said levi did not kill sarah.
Jeg trodde du sa at levi ikke drepte sarah.
It 's either the car or the house, so i thought.
Det var enten bilen eller huset, så jeg tenkte.
I did what i thought was appropriate.
Jeg gjorde det jeg mente var hensiktsmessig.
I thought you were krasnevin.
Jeg trodde du var krasnevin.
I thought... i do not know what i thought.
Jeg vet ikke hva jeg tenkte.

Results: 15336, Time: 0.053

Word by word translation


i
- jeg det har l du atjeg ja nei men
thought
- trodde tenkte syntes mente tanke
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More