I TOLD IN NORWEGIAN

Translation of I Told in Norwegian

Results: 5874, Time: 0.1518

I told
jeg sa (2725) jeg fortalte (1056) jeg ba (594) jeg lovte (14) jeg advarte (14) jeg sier (41) jeg sagt (38) jeg fortalt (31) jeg forteller (21) jeg lovet (10) jeg bad (7) jeg si (5) jeg bedt (4)

Examples of using I Told in a sentence and their translations

Jeg sa

I told you it 's not Martin.
Jeg sa jo at det ikke er Martin.
I told you to come alone.
Jeg sa at du skulle komme alene.

Jeg fortalte

I do not think I told Carter or Paul about it, though.
Jeg tror ikke jeg fortalte Paul eller Carter om det.
I told them where we are.
Jeg fortalte dem hvor vi var.

Jeg ba

I told you not to" Brother" me.
Jeg ba deg ikke kalle meg" bror".
Leslie, I told you to text me when you were outside.
Leslie, jeg ba deg tekste meg når du var utenfor.

Jeg lovte

I told her you would see her.
Jeg lovte henne at du kommer.
I told you, I get it.
Jeg lovte jo å skaffe dem.

Jeg advarte

I told you.
Jeg advarte deg.
I told you the California sun is hard on the skin.
Jeg advarte deg om Californias sol.
Other sentence examples
And I told you you did not need to.
Og jeg sa at du ikke trengte.
So, I told him what to say to you.
jeg fortalte ham hva han skulle si til deg.
You remember what I told you, right, Joe?
Husker du hva jeg sa, Joe?
I told you I was with Liam.
Jeg sa jo at jeg var med Liam.
Leo, I told you to stay...!
Leo, jeg ba deg bli...!
I told the police what you said to me.
Jeg fortalte politiet hva du sa til meg.
Yeah. What if I told you that description matches Freddy?
Hva om jeg sier at den beskrivelsen passer på Avi?
I told him about Daniel.
Jeg fortalte ham om Daniel.
I told you, you can not drink in here.
Jeg sa at du ikke kunne drikke her.
I told Jim Neary we would meet him for a nightcap.
Jeg lovte Jim Neary å ta en drink med ham.
Do you think I told you to stay in that car as punishment?
Tror du jeg ba deg bli i bilen som straff?
I told them you went on vacation with a girl.
Jeg fortalte dem at du dro på ferie med en jente.
I told you to stay in the car.
Jeg ba deg bli i bilen.
I told you:.
Jeg sier jo:.
Have I told you lately that you are doin' a great job?
Har jeg sagt at du gjør en god jobb?
I told him not to get attached.
Hvordan går det med Lou? Jeg advarte ham mot å bli nær gutten.
I told him it was like Clark Kent or Bruce Wayne.
Jeg sa det var som Clark Kent eller Bruce Wayne.
I told you all I had a surprise.
Jeg lovte dere en overraskelse.
I told your father about the wedding, but I did not tell mine.
Jeg fortalte din far om bryllupet, men ikke min.
She said if I told, she might get killed dead. She.
Hun sa at hvis jeg sier noe, kan hun bli drept.

Results: 5874, Time: 0.1518

Word by word translation


told
- fortalte sa ba meldt fortalt

"I told" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More