I TOLD YOU IN NORWEGIAN

Translation of I told you in Norwegian

S Synonyms

Results: 3974, Time: 0.0372

du skulle jo (10) jeg sa (1020) jeg sa jo (638) jeg fortalte deg (411) jeg ba deg (361) jeg har fortalt (15) jeg advarte deg (8) jeg sier (25) jeg sagt (22) jeg fortalt deg (21) jeg sier jo (9) jeg forteller deg (9) jeg bedt deg (5) jeg bad deg (4)

Examples of using I told you in a sentence and their translations

I told you to turn that off.
Du skulle jo slå den av.
I told you to deal with that!
Du skulle jo ta deg av det!

Jeg sa

I told you i am always cold.
Beklager, jeg sa jeg alltid er kald.
As i told you, i am lentulus batiatus, the lanista from capua.
Som jeg sa, jeg er lentulus batiatus, gladiatortreneren fra capua.

Jeg sa jo

No, i told you. he 's in zalesie.
Nei, jeg sa jo at han er i zalesie.
Katz, i told you i am not writing a book.
Katz, jeg sa jo at jeg ikke skriver en bok.

Jeg fortalte deg

I told you, babe, i do not want you.
Jeg fortalte deg, babe, jeg vil ikke at du.
Yeah, i told you he was good.
Ja, jeg fortalte deg at han var god.

Jeg ba deg

I told you to go home.
Jeg ba deg gå hjem.
I thought i told you to go back to skagway.
Jeg trodde jeg ba deg dra tilbake til skagway.

Jeg har fortalt

I told you everything i know.
Jeg har fortalt alt.
I told you everything i know.
Jeg har fortalt alt jeg vet.
Other sentence examples
I told you. margaret and your mom were talking,
Som jeg sa, margaret og moren din snakket sammen.
I told you, i do not know.
Jeg sa jo at jeg ikke vet det.
I told you, the name 's gibbs!
Som jeg sa, navnet er gibbs!
What i told you in there was not bullshit.
Hva jeg sa der inne var ikke pisspreik.
See, i told you.
Se, jeg fortalte deg.
I told you i was the wrong guy for this.
Jeg sa jo at jeg er feil fyr for dette.
No, i told you, he 's a quaker.
Nei, jeg sa jo at han er kveker.
Please, i told you, i can not be without him.
Værsåsnill, jeg fortalte deg, jeg kan ikke være uten han.
I thought i told you not to play that in the house... hospital.
Jeg trodde jeg ba deg ikke spille den på huset... sykehuset.
And i told you that i am crazy.
Og jeg sa at jeg er sprø.
Like i told you, derek, either you or the parents.
Som jeg fortalte deg, derek, enten deg eller foreldrene.
I told you, all the men in my life die.
Jeg sa jo at alle mennene i mitt liv dør.
I told you i did not!
Jeg sa jeg ikke hadde gjort det!
I told you.
Jeg advarte deg.
I told you my story already.
Jeg har fortalt min historie.
I told you to wait outside.
Jeg ba deg vente utenfor.
I told you not to trust them.
Du skulle jo ikke stole på dem.
Mm-hmm. after what i told you?
Etter alt jeg har fortalt?

Results: 3974, Time: 0.0372

See also


i told you about
jeg fortalte deg om
i have told you
jeg har sagt
if i told you
om jeg sa
i never told you
jeg har aldri sagt
i told you what
jeg fortalte deg hva
i just told you
jeg sa nettopp
remember i told you
husker du at jeg sa
i told you so
hva sa jeg
after i told you
etter at jeg fortalte deg etter at jeg sa at du etter at jeg ba dere
i told you guys
jeg fortalt dere
i told them you
jeg fortalte dem at du
i only told you
jeg fortalte deg bare jeg ba deg bare jeg sa bare ifra jeg sa det bare til deg jeg har bare sagt det til deg
i told you yesterday
fortalte jeg deg i går jeg sa det til deg i går

Word by word translation


told
- fortalte sa ba meldt fortalt
you
- dere –Dere – Dere

S Synonyms of "i told you"


i said
i asked you
i have told
i saw
you were supposed
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More