I WANNA IN NORWEGIAN

How to say i wanna in Norwegian

S Synonyms

Results: 3720, Time: 0.1156

Examples of using I Wanna in a sentence and their translations

I know you, and i wanna be with you.
Jeg kjenner deg, og jeg vil være sammen med deg.
Come here, i wanna show you something.
Kom, jeg skal vise deg noe.
And i wanna be your wife.
Og jeg vil bli kona di.
You know the truth i wanna be connected with? who killed nina clausen?
Du kjenner den sannheten jeg ønsker å bli koplet til.

Roger and i wanna play doubles with his lawyer and a friend.
Roger og jeg vil spille double med hans advokat og en venn.
I wanna show you something.
Kom, jeg skal vise deg noe.
I wanna borrow this for a second.
Jeg må låne den et øyeblikk.
I am here because i wanna help you.
Jeg er her fordi jeg vil hjelpe deg.
And i wanna keep you, baby.
Jeg skal beholde deg også.
Maybe i wanna go to prison.
Kanskje jeg ønsker å havne i fengsel.
Jenny, i wanna kiss you.
Jenny, jeg vil kysse deg.".
I wanna work on my speech.
Jeg må jobbe med talen.
And i wanna welcome you.
Og jeg ønsker dere velkommen.
I wanna have three children.
Jeg vii ha tre barn.
I wanna give you something.
Jeg skal gi deg noe.
I wanna show you something.
Jeg skal vise deg noe.
Do not you think i wanna remember?
Tror du ikke at jeg vil huske?!
I wanna ask you something.
Jeg ville spørre deg om noe.
There may be other things i wanna do with my life.
Det kan være andre ting jeg ønsker å gjøre med livet mitt.
I wanna get out.
Jeg vii ut.-.
I wanna show you something.
Kom, jeg må vise deg noe.
Uncle danny, there is something i wanna tell you.
Det er noe jeg må si.
Ada, i wanna marry you,
Jeg vil gifte meg med deg, ada.
I wanna talk about the facts.
Nei, jeg ville snakke om fakta.
Of course i wanna be there.
Selvfølgelig ville jeg vaert der.
Dale and i wanna welcome you to our home with open arms.
Dale og jeg ønsker deg velkommen med åpne armer.
I wanna see if you have been already assigned a shelter.
Jeg skal se om du alt har fått et sted å bo.
I wanna be with you, dad.
Jeg vii være hos deg.
I wanna go home!
Jeg vii hjem!
I wanna feel your heart.
Jeg vil føle hjertet ditt.

Results: 3720, Time: 0.1156

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"I wanna" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More