I WANT IN NORWEGIAN

How to say "i want" in Norwegian

S Synonyms

Results: 22085, Time: 0.176

Click norwegian translation to filter results
jeg vil jeg vil ha jeg ønsker skal jeg har lyst jeg har jeg vii jeg trenger jeg ville jeg ønske jeg ville ha jeg ha ønsker meg –Jeg vil jeg ønsket meg vil jeg hadde Jeg vil ha

Examples of using "I Want" in a sentence and their translations

And i want to be with you.
Og jeg vil være sammen med deg.
Joe, i want you to find brandy.
Joe, jeg vil du skal finne brandy.
I want el cromo.
Jeg vil ha el cromo.
But i want you to be here, now!
Men jeg vil at du skal være her, nå!
I know what i want for my birthday, now.
Jeg vet hva jeg ønsker til min bursdag, nå.
And i want my money.
Og jeg vil ha pengene mine.
But your sister and i want to have a private ceremony.
Men søsteren din og jeg vil ha en privat seremoni.
And i want you, charlene.
Og jeg vil ha deg, charlene.
Do you think i want him here?
Tror du jeg ønsker ham her?
I want emma to know we're following.
Emma skal vite at vi følger etter.
But... i want to go go-karting.
Men... jeg har lyst til å kjøre gokart.
And i want my daughter!
Og jeg vil ha datteren min!
Bea, i want to be with you.
Bea, jeg vil være sammen med deg.
I want to hear"I will be seeing You".
Jeg ønsker å høre"Jeg ser deg".
I want you to kill my sister.
Du skal drepe søsteren min.
I want you in my life.
Jeg vil ha deg i mitt liv.
But i want ice cream.
Men jeg har lyst på is.
You're my family, and i want to be with you.
Du er familien min, og jeg vil være sammen med deg.
I want you to know we didn't kill your son.
Du skal vite at vi ikke drepte sønnen din.
What do you think i want to tell you?
Hva tror du jeg har å fortelle?
I love you and i want to be with you.
Jeg elsker deg og jeg ønsker å være med deg.
I want you to be my witness.- Witness?
Du skal være mitt vitne.
I want you working late tonight.
Du jobbe overtid i kveld.
But i want two ice creams.
Jammen jeg har lyst på to is...!
And i want to be with you, roberto.
Og jeg vil være sammen med deg, roberto.
I want to kill him.- kill who?
Jeg har tenkt å drepe ham!
I want you to come back.
Jeg ønsker at du kommer tilbake.
Colonel Mitchell? i want you and teal'c onboard.
Oberst mitchell, jeg vil ha deg og teal'c om bord.
Diego, i want to show you my paintings!".
Diego, jeg vil vise deg maleriene mine.".
I want dean to have a home.
Dean skal få ha et hjem.

Results: 22085, Time: 0.176

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More