I WANTED IN NORWEGIAN

How to say "i wanted" in Norwegian

Results: 4841, Time: 0.2694

jeg ville jeg ønsket jeg har jeg skulle jeg hadde lyst jeg viiie jeg vil jeg hadde jeg ønsker ønsket meg –Jeg ville jeg villet jeg har lyst

Examples of I Wanted in a Sentence

I wanted to be here.
Jeg ville være her.
I said i wanted to see my son.
Jeg sa jeg ville se sønnen min!
All i wanted was a father, not a boss!
Alt jeg ønsket var en far, ikke en sjef!
And i wanted something more for you than that.
Og jeg ønsket noe mer for deg enn det.
Lois, there was something i wanted to tell you.
Lois, jeg har noe å fortelle deg.
I said i wanted to find my mother in norway.
Jeg sa jeg ville finne moren min i norge.
That's what i wanted to explain.
Det var det jeg skulle forklare.
Larry, i wanted to talk about you, not her.
Jeg ville snakke om deg, larry, ikke henne.
But what i wanted to tell ya is,
Men jeg vil si at jeg har sett hvordan du løser ting med troy.
I had everything i wanted.
Jeg hadde alt jeg ønsket meg.
I wanted to see beth.
Jeg ville se beth.
I wanted one thing in my life.
Jeg ønsket en ting i livet.
I always thought i wanted to be exactly like my mom.
Jeg trodde jeg hadde lyst til å bli som moren min.
I wanted to talk to him about it.
Det er noe jeg skulle snakket med ham om.
I wanted to tell you something.
Greit? jeg har et forslag.
I wanted to see her.
Jeg hadde lyst til å møte henne.
I wanted to have sex with girls.
Jeg ville ha sex med jenter.
I wanted to bring you a gift.
Jeg har en gave til deg.
That's what i wanted to say.
Det var det jeg skulle si.
I wanted a better life for you than the one i chose for myself.
Jeg ønsket deg et bedre liv enn det jeg selv valgte.
It's all i wanted to know.
Det er ait jeg viiie vite.
And i wanted to see if i could do it.
Og jeg viiie se om jeg kunne gjøre det.
If i wanted to kill him, yes.
Hvis jeg vil drepe ham, ja.
I wanted to sell it.
Bra, jeg har tenkt å selge den.
But now i have accomplished everything i wanted.
Men nå har jeg oppnådd alt jeg ønsket.
And i wanted to die right there and then.
Og jeg hadde lyst til å dø der og da.
Just the wanker i wanted to deal with.
Akkurat den jeg skulle snakke med.
I wanted to die.
Jeg ville dø.
I wanted you to have some of his possessions.
Jeg viiie at du skuiie få noen av hans eiendeier.
I wanted him to know the truth.
Jeg ville at han skulle vite sannheten.

Results: 4841, Time: 0.2694

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


i wanted

"I wanted" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More