I WAS IN NORWEGIAN

How to say "i was" in Norwegian

Results: 23032, Time: 0.6584

jeg skulle jeg bare jeg var jeg ble jeg er jeg hadde jeg har jeg sto jeg lå jeg gikk jeg skal jeg stod jeg vært blev jeg jeg blev jeg blir –Jeg var skal jeg jeg står stod jeg ligger jeg

Examples of I Was in a Sentence

I was with shelby too.
Jeg var med shelby også.
I was with clark and richie.
Jeg var med clark og richie.
I was threatened, my family, I.
Jeg ble truet. familien min.
I was always brought up as a normal child.
Jeg ble alltid oppdratt som et normalt barn.
I was six years old, my brother three.
Jeg var seks år, broren min tre.
I didn't say where i was taking it.
Jeg sa ikke hvor jeg skulle med det.
I was a lawyer.
Jeg var advokat.
I thought i was dying, jessica.
Jeg trodde jeg skulle dø, jessica.
I thought i was on vacation.
Jeg trodde jeg hadde ferie.
I was upset when i saw you and yvette together.
Jeg ble opprørt da jeg så deg og yvette sammen.
Hey, did we get the offer on the mentos commercial i was on hold for?
Fikk vi mentos-reklamen jeg sto på vent for?
I remember i was about to leap off, and then you.
Jeg husker at jeg skulle hoppe, og du.
I knew i was forgetting something.
Jeg visste jeg hadde glemt noe.
I was 20 years older than him.
Jeg var 20 år eldre enn ham.
I was nearly sent home in disgrace.
Jeg ble nesten sendt hjem i skam.
Tom and i was just talking about that actually.
Tom og jeg sto akkurat og snakket om det.
I was sent to auschwitz because they saw that i was afraid.
Jeg ble sendt til auschwitz fordi de så at jeg var redd.
I thought i was about to die, and it made me think.
Da jeg lå der og trodde at jeg skulle dø, tenkte jeg.
Annie, i was a lawyer.
Annie, jeg var advokat.
I met a photographer in miami at this party i was working at.
Jeg traff en fotograf i miami på en fest jeg hadde et oppdrag.
I thought i was meeting elliot.
Jeg trodde jeg skulle møte elliot.
Matt lashan said i was to bunk here.
Matt lashan sa jeg skulle sove her.
He waited till i was in a coma.
Han ventet til jeg lå i koma.
And i was nearest to his murderer.
Og jeg sto nærmest morderen.
I was hoping you would say:.
Jeg hadde håpet du ville si:.
I was doing my husband's round.
Jeg gikk kveldsrunden for min mann.
Yeah, i was you before you were you, dee dee.
Jeg var deg før deg, dee dee.
I was very depressed after tommy died.
Jeg ble veldig deprimert etter tommy døde.
I was hoping you could help me.
Jeg hadde håpet at du kunne hjelpe meg.
I was with megan and my boyfriend miguel.
Jeg var med megan og kjæresten min miguel.

Results: 23032, Time: 0.6584

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More