I WILL IN NORWEGIAN

How to say "i will" in Norwegian

S Synonyms

Results: 28635, Time: 0.636

Click norwegian translation to filter results
jeg skai jeg skal jeg vil jeg kan jeg kommer jeg får jeg tar jeg gjør jeg blir jeg gir jeg går

Examples of using "I Will" in a sentence and their translations

Warren and i will take murphy.
Warren og jeg skal ta murphy.
I will never be with you.
Jeg vil aldri være med deg.
I will protect it with my life.
Jeg skal beskytte det med mitt liv.
Mor'du or not, i will avenge your mother!
Mor'du eller ikke, jeg skal hevne din mor!
I will wager you that i will drive to the office in it tomorrow.
Jeg vedder på at jeg kan kjøre til kontoret i morgen.
I will not die, bea.
Jeg vil ikke dø, bea.
I will show you with elliot.
Jeg skal vise deg med elliot.
I will order a pizza or something.
Jeg kan bestille en pizza eller noe.
I will always be your mother, lois.
Jeg vil alltid være moren din, lois.
Thomas and i will follow.
Thomas og jeg kommer etter.
Where i will M99 him and--.
Hvor jeg kommer M99 ham og-.
I will always choose my family.
Jeg vil alltid velge familien min.
But the one thing i will not do is live without this girl.
Men jeg kan ikke leve uten denne jenta.
James, i will never forget what you did for me!
James, jeg skal aldri glemme hva du gjorde for meg!
But i will never see her again.
Men jeg får aldri se henne igjen.
I will not die!
Jeg vil ikke dø!
You know, i will never forget you, derek.
Jeg skal aldri glemme deg‎, Derek‎.
You don't think i will go to heaven?
Tror du ikke jeg kommer til himmelen?
God knows when i will see you again.
Gud vet når jeg får se deg igjen.
I will not be responsible for your death.
Jeg tar ikke ansvaret for din død.
No, i will just call wendy.
Jeg kan bare ringe wendy.
I will stop by on my way in tomorrow, if i can.
Jeg kommer innom i morgen hvis jeg kan.
I will sleep enough when I'm dead.
Jeg får sove nok når jeg er død.
I will bury her.
Jeg kan begrave henne.
And maybe i will one of these days.
Og kanskje jeg gjør det en dag.
I will always be in your imagination.
Jeg vil alltid være i din fantasi.
I will find abaddon, and i will kill her.
Jeg skal finne abaddon, og drepe henne.
I will have my lunch now, polwheal.
Jeg tar lunsjen min nå, polwheal.
But i will hear what he says later.
Men jeg får høre hva han sier senere.
Maybe i will do it later.
Kanskje jeg tar det senere.

Results: 28635, Time: 0.636

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More