Translation of "i will be" in Norwegian

Results: 3549, Time: 0.2043

jeg er jeg skal være jeg blir jeg vil være jeg kommer jeg vil bli det er jeg skal bli jeg går jeg står jeg kan være jeg sitter jeg er snart jeg har det blir

Examples of I Will Be in a Sentence

Marie, i will be back in about 20 minutes.
Marie, jeg er tilbake om 20 minutter.
Leary and i will be there with the money.
Leary og jeg er der med pengene.
But i will be after you again soon enough.
Men jeg skal være etter deg igjen snart nok.
You know i will be right here.
Du vet jeg er her.
OK, boys. i will be honest.
OK, gutter, jeg skal være ærlig.
I will be right with her.
Jeg blir der med henne.
Did i tell you i will be 80 on Saturday?
Sa jeg at jeg blir 80 på lørdag?
Ed tom, i will be polite.
Ed tom, jeg skal være ærlig.
I will be in the car.
Jeg er i bilen.
So, oliver, i will be honest with you.
Oliver, jeg vil være ærlig ovenfor deg.
I will be here with horses when you finish, sifu.
Jeg skal være her med hester når du er ferdig, sifu.
I will be all i can be.
Jeg vil være alt jeg kan være.
Worf and i will be safe.
Worf og jeg er trygge.
I will be down in five minutes.
Jeg kommer om fem minutter.
And i think i will be happier with her.
Jeg tror jeg blir lykkeligere med henne.
Yes, i will be home soon.
Ja, jeg kommer snart hjem.
I will be right here.
Jeg skal være her.
I will be 36 in october.
Jeg blir 36 i oktober.
I will be angry; what hast thou to do?
Jeg vil bli sint- og hva har du med dét?
Yeah, i will be here every day.
Ja, jeg vil være her hver dag.
John, i will be behind you.
John, jeg er bak deg.
I will be perfectly honest with you, david.
Jeg skal være helt ærlig med deg, david.
I will be right there, lorenzo.
Jeg kommer straks, lorenzo.
I will be fine.
Det er bare en rift.
But i will be lonely without you.
Men jeg blir ensom uten deg.
I will be right here, monte.
Jeg vil være her, monte.
I will be over here.
Jeg er her.
I will be all right.
Jeg vil bli bra.
For i will be set free having granted the darkness a worthy offering.
For jeg vil bli sluppet fri etter å ha skjenket mørket et verdig offer.
Billy, i will be right there.
Billy, jeg kommer straks.

Results: 3549, Time: 0.2043

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More