I WILL BRING YOU IN NORWEGIAN

How to say i will bring you in Norwegian

S Synonyms

Results: 47, Time: 0.1194

English-norwegian dictionary

Examples of using I Will Bring You in a sentence and their translations

So i will bring you pain.
jeg skal bringe dere smerte.
I will bring you a thousand ships.
Jeg skal gi deg tusen skip.
I will bring you two together again.
Jeg skal bringe dere to sammen igjen.
I will bring you some supper over later.
Jeg skal gi deg litt kveldsmat seinere.
I will bring you in.
I will bring you horror.
I will bring you another empty box.
Du kan få en tom eske til.
I will bring you home, charlotte.
Jeg skal ta deg med hjem, charlotte.
I will bring you hope, old friend.
Jeg skal gi deg håp, gamle venn.
I will bring you a bottle of v ézelay, unbelievable.
Du skal få en flaske v ézelay.
I will bring you a dozen.
Du kan få et dusin.
I will bring you home.
I will bring you the colt.
Du skal få colten.
I will bring you a copy.
Du kan få en kopi.
I will bring you thompson.
Du skal få thompson.
When i take King's landing, i will bring you Joffrey's head.
Når jeg tar kongshavn, skal jeg gi deg joffreys hode.
Sorry, next time i will bring you some flowers.
Beklager, neste gang skal jeg ta med blomster.
Yeah, i will bring you back the statue of liberty.
Jeg tar med frihetsgudinnen hjem.
Emilie and i will bring you to les arcs.
Emilie og jeg fører dere til les arcs.
Then i will bring you back and we will take them on together.
Men jeg får deg tilbake, så tar vi dem sammen.
Next time, i will bring you along with me.
Neste gang, jeg skal ta deg sammen med meg.
I will bring you something.
Maggie, i will bring you a carrot the next time i come down.
Maggie, jeg skal ta med en gulrot neste gang jeg kommer.
I will bring you food.
I will bring you back your temple treasure!
Jeg skal bringe tempelskatten tilbake.
I will bring you some breakfast, all right?- what time?
I will bring you a 2lb box of candy, maybe some perfume.
Jeg skal ta med en kilo konfekt og kanskje parfyme.
I will bring you back down.
Jeg skal hjelpe deg ned igjen.
I will bring you home.
I will bring you right together.
Jeg skal få dere sammen igjen.

Results: 47, Time: 0.1194

SEE ALSO

See also


"I will bring you" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More