I WILL FIGHT IN NORWEGIAN

How to say i will fight in Norwegian

S Synonyms

Results: 55, Time: 0.1085

English-norwegian dictionary

Examples of using I Will Fight in a sentence and their translations

I will fight for you, my lady.
Jeg skal kjempe for deg.
And i will fight with all my might.
Og jeg vil kjempe med all min kraft.
Because that's justice, and i will fight like hell for it.
Det er rettferdig, og jeg skal kjempe som faen for det.
I will fight when i have something worth fighting for.".
Jeg skal slåss når noe er verd å slåss for.".
I will fight for you.
Jeg skal kjempe for deg.
I will fight.
I will fight for the north.
Jeg skal kjempe for nord.
I will fight you.
I will fight ulric for the right to die first.
Jeg vil kjempe med ulric om retten til å dø først.
I will fight him, that young whippersnapper.
Hvor er han? jeg skal slåss med den spirevippen!
Yeah, i will fight him.
I will fight you for it.
Jeg skal kjempe om den.
I will fight with you against my brother.
Jeg vil kjempe med deg mot min bror.
I will fight you for this man.
Jeg vil slåss for ham.
I will fight from there.
Jeg kan slåss derfra.
I will fight with you, jack.
Jeg vil slåss med deg, jack.
Whatever it is, i will fight at your side!
Jeg vil kjempe ved din side uansett.
I will fight till from my bones my flesh be hacked.
Jeg skal kjempe til kjøttet er hakket av beina.
I will fight for you.
Jeg skal slåss for deg, men jeg kan ikke lyve.
I will fight!
I will fight with none but thee, for i do hate thee.
Jeg vil kjempe med ingen unntatt deg, for jeg hater deg.
I will fight.
I will fight for your king.
Jeg kan slåss for kongen deres.
I will fight the big fight.
Jeg skal slåss den store kampen.
I will fight with the boy from juffure.
Jeg vil slåss med gutten fra juffure.
I will fight.
I will fight for our marriage.
Jeg vil kjempe for vårt ekteskap.
I will fight to the bitter end.
Jeg skal kjempe til siste slutt.
I will fight.
I will fight courageously until the end, in the spirit of yamato.
Jeg skal kjempe tappert til siste slutt, i yamamotos ånd.

Results: 55, Time: 0.1085

SYNONYMS

S Synonyms of "i will fight"


"I will fight" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More