I WILL PLAY IN NORWEGIAN

How to say i will play in Norwegian

S Synonyms

Results: 36, Time: 0.1321

Examples of using I Will Play in a sentence and their translations

I don't think i will play today.
Jeg tror ikke jeg spiller i dag.
You play your game, i will play mine.
Lek leken din du, så leker jeg min.
I will play the outfield.
Jeg spiller ute på banen.
Look, you want to play, i will play.
Hør, hvis du vil leke, sa leker jeg.

And i will play myself.
Og jeg spiller meg selv.
That's where i will play the bad cop.
Det er nå jeg spiller slem purk.
Here, i will play a song and you dance.
Jeg spiller en sang og du danser.
I will play.
I will play it french.
Jeg spiller det fransk.

I will play the melody.
Jeg spiller melodien.
I will play your best guy for one-hundred bucks.
Jeg spiller mot den beste av dere om 100 dollar.
I will play.
I will play my records when i want and as loud as i want.
Jeg spiller mine plater når jeg vil så høyt jeg vil.
I will play a little chemmy.
Jeg spiller litt chemin de fer.
I will play better if you was up there with me.
Jeg spiller bedre om du er med meg.
I will play him for 500 bucks.
Jeg spiller mot ham for 500.
I will play it one more time for you.
Jeg spiller det én gang til, for deg.
I will play so they... so they can't take they eyes off me.
Jeg spiller sånn at de ikke kan rive blikket fra meg.
I will play along when i have to.
Jeg spiller med når jeg må.
I will play you the voices while you fall asleep, okay?
Jeg spiller stemmene så du kan sovne.
I will play your game.
Jeg spiller spillet ditt.
I will play this stupid game, okay?
Jeg spiller deres dumme spill, ok?
I will play it.
La meg spille det for deg.
Hey, if you guys need a fourth, i will play.
Hvis dere trenger en fjerdemann så kan jeg spille.
I mean, if i want to play bass, i will play bass.
Hvis jeg vil spille bass, så spiller jeg bass.
I will play with myself.
Jeg leker med meg selv.
With the time i got left, i will play my way.
I den tiden jeg har igjen spiller jeg på min måte.
I will play along the way i am.
Mange takk, men jeg spiiier med pa min mate.
Just give me another gun, i will play"Marching through Georgia".
Gi meg et annet gevær så spiller jeg en militærmarsj.
Oh, of course i will play the piano.
Selvsagt skal jeg spille piano.

Results: 36, Time: 0.1321

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More