I WOULD LIKE TO SEE IN NORWEGIAN

Translation of I would like to see in Norwegian

Results: 285, Time: 0.1165

Examples of using I would like to see in a sentence and their translations

Jeg vil gjerne se min sønn.
I do not know if i would like to see jennifer-.
Vet ikke om jeg vil se jennifer-.
But i would like to see my son first.
Men jeg vil gjerne se sønnen min først.
Yes, i would like to see my brother.
Ja, jeg vil gjerne treffe broren min.
I would like to see professor dent.
Jeg vil gjerne se professor dent.
I would like to see a three-carat diamond.
Jeg vil se en diamant på tre karat.
I would like to see gorbatschow at close range this once.
Men jeg skulle gjerne sett gorbatsjov på nært hold.
I would like to see mr.
Jeg vil gjerne treffe mr.
I would like to see my father.
Ja, jeg vil gjerne se min far.
I would like to see my... my chart.
Jeg vil se journalen min.
I would like to see you try.
Jeg vil gjerne se deg prøve.
I would like to see that, abe.
I would like to see them all burn in hell.
Jeg skulle gjerne sett dem alle brenne i helvete.
I would like to see your tongue in that bartender 's face.
Ok, jeg vil se tungen din i ansiktet på den bartenderen.
Naomi quinn, i would like to see you again.
Naomi quinn, jeg vil gjerne treffe deg igjen.
I would like to see officer nordberg.
Jeg vil gjerne treffe betjent nordberg.
I would like to see you try.
Jeg skulle likt å se deg prøve.
And i would like to see my son and talk to my wife.
Og jeg vil gjerne se sønnen min og snakke med min kone.
I would like to see some old-time mountains.
Jeg skulle gjerne sett noen fjell fra gamle dager.
No, but i would like to see your apartment buildings.
Nei, men jeg vil se boligblokkene dine.
I would like to see him earn his salary.
Skulle gjerne sett ham slite litt.
Really? i would like to see how they stack up against this one.
Jeg skulle likt å se hvordan de klarer seg mot denne.
I would like to see his dad if he wrecks the engine.
Jeg skulle gjerne sett faren hans om motoren skar seg.
So i would like to see you sometimes.
jeg vil gjerne se deg en gang iblant.
I would like to see papa in this.
Skulle gjerne sett pappa kledd slik.
I would like to see a tactical update.
Jeg vil se de taktiske oppdateringene.
I would like to see my brother.
Jeg vil møte broren min.
I would like to see you again.
Jeg vil gjerne treffe deg igjen.
I would like to see babe take one more swing this season.
Jeg skulle likt å se babe ta en sving til denne sesongen.
Tell dennis, i would like to see him.
Fortell dennis at jeg vil møte ham.

Results: 285, Time: 0.1165

Word by word translation


i
- jeg det har
would
- ville skulle hadde kunne vilde
like
- som liker om gjerne slik
to
- til for med mot
see
- se treffe skjønner forstår
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More