IF THE WITCHES IN NORWEGIAN

How to say "if the witches" in Norwegian

Results: 7, Time: 0.0369

Click norwegian translation to filter results
om heksene

Examples of using "If The Witches" in a sentence and their translations

What if the witches were not the common folk?
Hva om heksene ikke er fra allmuen?
What if the witches were those we have entrusted to lead?
Hva om heksene er de vi har utpekt til å lede oss?
What if the witches are using them in some kind of ritual to give tobi a human body?
Hva om heksene bruker dem i et ritual for å gi tobi menneskekropp?
It would be better if the witch never knew the true extent of her powers.
Det er bedre om heksa aldri får vite sine fulle krefter.
What makes you say that... it would be better if the witch.
Hvorfor sier du det!- det ville vært bedre om heksa.
If the witch's words are true there will be no running, hiding here!
Har heksene rett er flukt og skjul umulig!
If the witch knew the true meaning of sacrifice, she might have interpreted the deep magic differently.
Hvis heksen visste den sanne meningen med offring så tolket hun kanskje magien på en annen måte.

Results: 7, Time: 0.0369

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More