IF THEY DO NOT IN NORWEGIAN

How to say if they do not in Norwegian

S Synonyms

Results: 60, Time: 0.0836

English-norwegian dictionary

Examples of using If They Do Not in a sentence and their translations

Kyle, what if they do not come back.
Hva hvis de ikke kommer tilbake?
What happens if they do not get off the comet's surface in time?
Hva skjer hvis de ikke kommer seg unna kometen i tide?
If they do not respect me everything falls like a house of cards.
Hvis de ikke respekterer meg alt faller som et korthus.
And if they don't, i will.
Og hvis de ikke gjør det, vil jeg.
Doctor if they do not disappear after a few weeks.
Hvis de ikke har forsvunnet etter noen få uker, må du oppsøke lege.
SARAH:- and what if they don't?
If they do not disappear, see your doctor.
Hvis de ikke forsvinner, oppsøk lege.
See your doctor if they do not disappear after a few weeks.
Hvis de ikke har forsvunnet etter noen få uker, må du oppsøke lege.
If they do not disappear, see your doctor.
Hvis de ikke forsvinner, oppsøk lege.
See your doctor if they do not disappear after a few weeks.
Hvis de ikke har forsvunnet etter noen få uker, må du oppsøke lege.
And if they do not see us?
Tenk om de ikke ser oss.
And if they don't, our families will!
Og om de ikke vil gjøre det, så vil familiene våre gjøre det!
But what if they don't, mary M?
Men hva om de ikke gjør det?
What happens if they don't?
Men hva skjer om de ikke gjør det?
These people can be unpleasant, if they do not get their way.
Disse folkene kan være utrivelige når de ikke får det som de vil.
Well, how can they do that if they do not meet?
Hvordan kan de gjøre det når de ikke møtes?
If they don't, i will be pleased to carry you.
Gjør de det ikke, skal jeg med glede bære deg.
If they don't, you kill them.
De som ikke adlyder, blir umiddelbart drept.
If they do not arrive, the fort will fall to the french.
Om de ikke kommer, vil fortet tas av franskmennene.
If they don't, it doesn't feel like home.
Hvis de ikke gjør det, det føles ikke som hjemme.
If they do not answer you, know that they are only following their desires.
Og hvis de ikke vil høre på deg, så vit, de følger bare sine egne ideer.
Tell them to come quietly, but if they don't... we're prepared to fight.
Be dem komme frivillig, men hvis de ikke gjør det, er vi rede til å slåss.

Results: 60, Time: 0.0836

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More