IF WE IN NORWEGIAN

How to say "if we" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7971, Time: 0.1819

Click norwegian translation to filter results
hvis vi om vi hadde vi dersom vi får vi skal vi har vi kommer vi går vi oss hvis

Examples of using "If We" in a sentence and their translations

What shall we do if we find him?
Hva skal vi gjøre hvis vi finner ham?
Maybe we would have a chance if we hadn't blown up the bulldozers.
Kanskje vi hadde en sjanse hvis vi ikke hadde sprengt bulldoserne.
What if we don't send ships?
Hva om vi ikke sender skip?
What if we can't find her?
Hva om vi ikke kan finne henne?
If we hadn't found this child, she would have frozen to death!
Hadde vi ikke funnet barnet, ville det ha frosset i hjel!
Tugg speedman is dead meat if we don't do something soon.
Tugg speedman er død hvis vi ikke gjør noe snarest.
It would be normal if we were living in a normal world.
Det ville vært normalt om vi levde i en normal verden.
If we could hear them, we might get a clue where they are.
Hadde vi hørt dem, kunne vi fått vite hvor de er.
Probably be best if we avoid ruffians and thugs, though.
Dog kanskje best dersom vi unngår banditter og kjeltringer.
And if we don't?
Og hvis vi ikke?
What happens if we flip this thing over?
Hva skjer dersom vi velter?
If we were getting paid, blackie wouldn't have red-lighted nine men.
Hadde vi fått betaling, ville ikke blackie ha kastet av ni mann.
What happens if we don't find Malcolm?
Hva skjer om vi ikke finner Malcolm?
We're gonna find something. and if we can't.
Vi skal finne noe, og hvis vi ikke kan.
If we get them in time, we will have a chance.
Får vi tak i dem i tide, har vi en sjanse.
If we have to eat with them, i would rather take them out.
Skal vi spise, vil jeg heller be dem ut.
If we see him, we will contact you, sir.
Hvis vi ser ham, kontakter vi deg, sir.
If we don't get this open, we will be stuck here all night.
Får vi den ikke opp, blir vi sittende her hele natta.
If we hadn't fought with that girl, she would still be alive.
Hadde vi ikke kranglet med jenta, ville hun levd ennå.
He will if we offer him a deal.
Han vil dersom vi tilbyr han en avtale.
We will be lucky if we see him before christmas.
Vi er heldige om vi ser ham før jul.
Grandma would get mad if we broke them.
Bestemor ville blitt sint dersom vi ødela dem.
If we can see her, a can see us.
Hvis vi kan se henne, kan a se oss.
If we weren't in school, i would waste you.
Hadde vi ikke vært på skolen, skulle jeg most deg.
If we would play a little?
Skal vi gå ut og leke litt?
If we work on the weekend, we get two days off?
Får vi ikke to fri dager hvis vi jobber i helgen?
The two funnels are here if we're lucky, it will surprise them.
Det fins to bunkrer der har vi flaks, overrumpler vi dem.
But what if we don't play, and they win it?
Men hva om vi ikke spiller, og de vinner?
If we don't see you, cody, have a nice life!
Hvis vi ikke ser deg, cody, ha et fint liv.
If we could teach them, we could teach the world.
Dersom vi kan lære dem, kan vi lære verden.

Results: 7971, Time: 0.1819

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "if we"


when
we can
us go
should we
you want us
yes
we will leave
we will get
we do
yeah
so we
we move
we got
we having
do we make
do we go
are we getting
would we
we walk
sure we
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More