IF YOUR CHILD IN NORWEGIAN

Translation of If Your Child in Norwegian

Results: 257, Time: 0.1018

dersom barnet ditt (122) dersom ditt barn (35)

Examples of using If Your Child in a sentence and their translations

Dersom barnet ditt

Tell your doctor if your child is taking azathioprine or 6-mercaptopurine with humira.
Fortell legen din dersom barnet ditt tar azatioprin eller 6-merkaptopurin sammen med humira.
Tell your doctor if your child is taking azathioprine or 6-mercaptopurine with humira.
Fortell legen din dersom barnet ditt tar azatioprin eller 6-merkaptopurin sammen med humira.

Om barnet ditt

Tell your doctor if your child is taking any of the following medicines:.
Opplys legen om barnet ditt tar noen av følgende medisiner:.
Tell your doctor if your child is taking any of the following medicines:.
Opplys legen om barnet ditt tar noen av følgende medisiner:.

Hvis barnet ditt

What should you do if your child misses an injection of synagis?
Hva skal du gjøre hvis barnet ditt går glipp av en injeksjon med synagis?
What should you do if your child misses an injection of synagis?
Hva skal du gjøre hvis barnet ditt går glipp av en injeksjon med synagis?

Om ditt barn

Your doctor will decide if your child should receive humira.
Legen vil avgjøre om ditt barn skal fortsette med humira.
Your doctor will decide if your child should receive humira.
Legen vil avgjøre om ditt barn skal fortsette med humira.
Other sentence examples
If your child forgets to take diacomit.
Dersom ditt barn har glemt å ta diacomit.
If your child stops taking diacomit.
Dersom ditt barn avbryter behandlingen med diacomit.
If your child has a bleeding problem or bruises easily.
Dersom barnet ditt har blødningsproblemer eller lett får blåmerker.
If your child has:.
Dersom barnet ditt har:.
If your child stops using humira:.
Dersom ditt barn avbryter behandling med humira.
If your child is currently taking products containing:.
Dersom barnet ditt tar produkter som inneholder:.
If your child takes more diacomit than he or she should.
Dersom ditt barn tar for mye av diacomit.
If your child takes more aptivus than he/ she should.
Dersom barnet ditt tar for mye av aptivus.
If your child forgets to take diacomit.
Dersom ditt barn har glemt å ta diacomit.
If your child takes more kalydeco than he/ she should.
Dersom barnet ditt tar for mye av kalydeco.
If your child stops taking diacomit.
Dersom ditt barn avbryter behandlingen med diacomit.
If your child takes more viread than they should.
Dersom barnet ditt tar for mye av viread.
If your child stops using humira:.
Dersom ditt barn avbryter behandling med humira.
If your child takes more diacomit than he or she should.
Dersom ditt barn tar for mye av diacomit.
If your child has a bleeding problem or bruises easily.
Dersom barnet ditt har blødningsproblemer eller lett får blåmerker.
If your child has:.
Dersom barnet ditt har:.
If your child is currently taking products containing:.
Dersom barnet ditt tar produkter som inneholder:.
If your child takes more aptivus than he/ she should.
Dersom barnet ditt tar for mye av aptivus.
If your child takes more kalydeco than he/ she should.
Dersom barnet ditt tar for mye av kalydeco.
If your child takes more viread than they should.
Dersom barnet ditt tar for mye av viread.
If your child gets any side effects, talk to your child 's doctor or pharmacist.
Kontakt ditt barns lege eller apotek dersom barnet får bivirkninger.
Paddle as if your child 's life depends on it.
Padle som om ditt barns liv avhenger av det.

Results: 257, Time: 0.1018

Word by word translation


child
- barnet barns ungen child barn
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More