IMPORTANT IN NORWEGIAN

How to say important in Norwegian

S Synonyms

Results: 8030, Time: 0.2114

Examples of using Important in a sentence and their translations

This is important, danny.
Dette er viktig, danny.
You're not important enough for this temple.
Du er ikke betydningsfull nok for dette tempelet.
This is important, badi.
Dette er viktig, badi.
Simon was... important in my life.
Simon var viktig i livet mitt.

A very important man.
En veldig betydningsfull mann.
These effects were not considered clinically important.
Disse effektene ble ikke ansett å være av klinisk betydning.
This is important, frank.
Dette er viktig, frank.
What's important is what i can do for you now.
Det viktige er hva jeg kan gjøre for deg nå.
This town can grow and become important.
Denne byen kan vokse og bli betydningsfull.
These occurrences did not result in clinically important adverse reactions.
Disse hendelsene har ikke forårsaket bivirkninger av klinisk betydning.
This effect was not considered clinically important.
Denne effekten ble ikke vurdert å være av klinisk betydning.
This is important, blaine.
Dette er viktig, blaine.
I'm very important.
Jeg er veldig betydningsfull.
Why is important.
Det viktige er hvorfor.
What's more important than his own wife's funeral?
Hva er viktigere enn hans egen kones begravelse?
But the most important thing was i had a purpose:.
Men det aller viktigste var at jeg nå hadde et mål:.
Do you have any idea how important you are?
Har du noen som helst anelse om hvor betydningsfull du er?
This effect was not considered clinically important.
Effekten ble ikke ansett å være av klinisk betydning.
Other important symptoms are high fever and mental confusion.
Andre viktige symptomer er høy feber og mental forvirring.
Family is important.
Familien er viktig.
Nothing is more important than finding the truth.
Ingenting er viktigere enn å finne sannheten.
Isn't their survival more important than your pride?
Er ikke deres overlevelse viktigere enn stoltheten din?
He's fast becoming one of the most important men in the san joaquin valley.
Val er snart den mest betydningsfulle mannen i hele san joaquin valley.
What's important... is that car gets returned to me immediately.
Det viktigste er at bilen blir returnert til meg umiddelbart.
Other important adverse drug reactions are anxiety, paraesthesia, and tremor.
Andre viktige bivirkninger er angst, parestesi og tremor.
You must be important.
Du må være betydningsfull.
This is not considered to be clinically important.
Dette er ikke ansett å være av klinisk betydning.
This isn't important.
Dette er ikke viktig.
Other important symptoms are high fever and mental confusion.
Andre viktige symptomer er høy feber og mental forvirring.
Nothing is more important than the lumen.
Ingenting er viktigere enn lumen.

Results: 8030, Time: 0.2114

"Important" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More