IN HERE IN NORWEGIAN

How to say "in here" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2789, Time: 0.1808

Click norwegian translation to filter results
her inne inn hit inn her her i inni her oppi her i denne hit i

Examples of using "In Here" in a sentence and their translations

Well, there are a couple of... things in here you could start with.
Det er et par ting her inne du kan begynne med.
He would come in here with a fella named jurgen.- Why?
Han kom inn hit med en fyr som het jürgen.
Everyone in here says it was you.
Alle her inne sier at det var du.
I, um... i saw you in here with these sick men.
Jeg så deg her inne med disse syke mennene.
What? they came in here and they assaulted me.
De kom inn hit og de overfalt meg.
So, shall we go in here and do it?
Skal vi gå inn her og gjøre det?
I was in here yesterday, slim.
Jeg var her i går,"Slim".
They can not come in here- my friend from fatu Hiva!
De får ikke komme inn her- min venn fra fatu Hiva!
You get in here with warren and me.
Kom inn hit til warren og meg.
It's so weird in here, polly.
Det er rart her inne, polly.
You wrote in here that one day, we would stop rittenhouse... together.
Du skrev her i at vi sammen skulle stoppe rittenhouse en dag.
According to dina richardson, anneli came in here and then disappeared without a trace.
Ifølge dina richardson gikk anneli inn hit og forsvant så sporløst.
And johnny came in here.
Johnny kom inn her.
What's in here?
Hva er inni her?
But in here, we live with dignity and freedom!(crowd cheers).
Men her inne, lever vi med verdighet og frihet!
What if they came in here before i--.
Hva om de kom inn her før jeg-.
Have you been in here all day?
Har du vært her i hele dag?
Find something in here that might help melanie.
Finn noe inni her som kan hjelpe melanie.
One of them came in here and took my phone.
En av dem kom inn hit og tok telefonen min.
Put that in here and get to your horses.
Legg det oppi her og kom dere til hestene.
You can't get me in here.
Du kan ikke ta meg her inne.
So she quit her job at ritz and moved in here.
Ja, så sluttet hun på ritz og flyttet inn her.
You shouldn't have come in here.
Du burde ikke kommet inn hit.
Yang, it's too dangerous in here.
Yang, det er for farlig her inne.
Well, i have been in here for eight hours.
Jeg har vært her i åtte timer.
In here the soup tastes good.
Oppi her smaker suppa godt.
Is it in here?
Er det i denne?
Everything goes in here.
Alt skal inni her.
Put it all in here.
Putt alt oppi her.
You let us know if this man ever comes in here again.
Gi oss beskjed om denne mannen kommer inn hit igjen.

Results: 2789, Time: 0.1808

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "in here"


right there
here
to this
there you
go in here
i am here
coming in here
walk in here
into this place
there it
barge in here
therein
hence
there we
waltz in here
getting in here
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More