IN MY ROOM IN NORWEGIAN

Translation of In My Room in Norwegian

Results: 222, Time: 0.038

på rommet mitt (139) på mitt rom (18)

Examples of using In My Room in a sentence and their translations

I will do it in my room.
Jeg gjør det på rommet mitt.
Or maybe i will be in my room, alone in bed.
Eller kanskje jeg er på rommet mitt, alene i sengen.
Other sentence examples
Have you been in my room?
Har de vært på mitt rom?
I was in my room.
Jeg var på rommet mitt.
Were you in my room?
Var du på mitt rom?
So i hear you in my room when you sleep.
Så hører jeg deg på mitt rom når du sover.
You have been in my room.
Du har vært på rommet mitt.
I will sleep in my room and you in yours.
Jeg sover på mitt rom og du på ditt rom.
I will be in my room, howard.
Jeg er på rommet mitt, howard.
It 's in my room.
Det er på rommet mitt.
Not in my room.
Ikke på mitt rom.
I am upstairs in my room.
Jeg er oppe på rommet mitt.
What are you doing in my room?
Hva gjør du på mitt rom?
I will eat in my room.
Jeg spiser på rommet mitt.
She can stay in my room.
Hun kan ligge på mitt rom.
I do not wanna be alone in my room in vegas.
Jeg vil ikke være alene på rommet mitt i vegas.
You will be staying in my room, okay?
Du skal bo på mitt rom.
He can stay in my room.
Han kan sove på mitt rom.
I will be in my room.
Jeg er på rommet mitt.
That you and i were chatting in my room?
At vi pratet sammen på mitt rom?
And you will find my towel and my soap in my room.
Og du finner håndkle og såpe på rommet mitt.
What 's the rule about being in my room?
Hva er reglen om å være på mitt rom?
I think something died in my room.
Jeg tror noe har dødd på rommet mitt.
She 's never even been in my room.
Hun har aldri vært på rommet mitt.
With any taste they will have put him in my room on the top floor.
Har disse menneskene litt smak, er han på mitt rom.
He can sleep in my room.
Han kan sove på mitt rom.
There is a man in my room.
Det er en mann på rommet mitt.
Someone left an object in my room.
Noen satte en gjenstand på mitt rom.
They know that you are in my room.
De vet at du er på rommet mitt.
Um, i would be happy to let her change in my room.
Hun kan godt skifte på mitt rom.

Results: 222, Time: 0.038

Word by word translation


my
- min mi meg mitt mine
room
- rommet plass værelse room salen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More