IN PRETTY GOOD IN NORWEGIAN

How to say in pretty good in Norwegian

S Synonyms

Results: 8, Time: 0.0913

Examples of using In Pretty Good in a sentence and their translations

Yeah, dude, he's in pretty good shape.
Han er i ganske god form.
They're in pretty good condition.
De er i ganske bra stand.
I'm in pretty good shape right now.
Jeg er i veldig god form for øyeblikket.
She filled me in pretty good, you serially-killing scum of the earth.
Hun fylte meg inn ganske bra, ditt seriedrepende avskum.

Crops came in pretty good this year.
Avlingene var ganske gode i år.
Come on, I'm in pretty good shape.
Kom igjen! jeg er i rimelig god form.
Balboa appears to be getting hit often, but he seems to be in pretty good condition.
Balboa blir truffet ofte, men han er i ganske god form.
Instead of waiting until next season to do footsteps on the ceiling, which is in pretty good shape, and if margo can be talked into going
Istedenfor å vente til neste sesong med å gjøre fotspor i taket, som er i ganske god stand, og hvis margo kan overtales til å dra

Results: 8, Time: 0.0913

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"In pretty good" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More