IN THE WAY IN NORWEGIAN

Translation of In The Way in Norwegian

Results: 628, Time: 0.1195

i hvordan (16) slik (14) i veien (436) på veien (71) i måten (27) veien (9) på den måten (4) om å (4) i josafats (3) vei (4)

Examples of using In The Way in a sentence and their translations

I hvordan

You could see it in the way she raised that boy.
Man kunne se det i hvordan hun oppdro gutten.
A change in the way things taste or the complete loss of taste,
Endring i hvordan ting smaker eller fullstendig tap av smak.

Slik

( so , such , the way )
Would you protect this child in the way you could not protect abigail?
Vil du beskytte dette barnet slik du ikke kunne med abigail?
But not in the way you imagine it.
Men ikke slik du forestiller deg det.

I veien

He 's in the way.
Han er i veien.
It 's in the way.
Det er i veien.

På veien

And immediately he received his sight, and followed jesus in the way.
Og straks fikk han sitt syn igjen og fulgte ham på veien.
And immediately he received his sight, and followed jesus in the way.
Og straks fikk han sitt syn igjen og fulgte ham på veien.

I måten

Loss of balance or a change in the way you walk or talk.
Tap av balanse eller en endring i måten du går eller snakker på.
Low heartbeat change in the way the heart beats.
Langsom hjerterytme endringer i måten hjertet ditt slår på.

Veien

( the way , the road , the path )
Good and upright is yahweh, therefore he will instruct sinners in the way.
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.
Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.
Not in the way you think.
Ikke på den måten du tror.
Not in the way he deserves. your love is mine.
Ikke på den måten han fortjener det.
Other sentence examples
She 's in the way.
Hun er i veien.
I am just in the way here.
Jeg er bare i veien her.
Loss of balance or a change in the way you walk or talk.
Tap av balanse eller en endring i måten du går eller snakker på.
Always in the way.
Alltid i veien.
Well, if i am not in the way.
Vel, hvis jeg ikke er i veien.
A change in the way things taste or the complete loss of taste,
Endring i hvordan ting smaker eller fullstendig tap av smak.
Low heartbeat change in the way the heart beats.
Langsom hjerterytme endringer i måten hjertet ditt slår på.
But she was in the way.
Men hun var i veien.
Chest pain or persistent cough; changes in the way your heart beats; fainting.
Brystsmerter eller vedvarende hoste, endring i hvordan hjertet slår, besvimelse,
But not in the way you planned.
Men ikke slik du planla.
I will be in the way guys yell when they are mad.
Jeg er der i måten karer skriker på når de er sinte.
Good and upright is yahweh, therefore he will instruct sinners in the way.
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.
Why would not you help them in the way they want to helped?
Hvorfor ikke da hjelpe dem slik de selv vil hjelpes?
Taste problems such as changes in the way things taste.
Maksforstyrrelser som endringer i hvordan ting smaker.
Look, alec, if i am in the way.
Alec, hvis jeg er i veien.
Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.

Results: 628, Time: 0.1195

Word by word translation


way
- måte vei slik sånn vis
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More