Translation of "information" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3658, Time: 0.1363

informasjon opplysninger info informasjonen opplysningene informasjoner opplysningen infoen opplysning

Examples of Information in a Sentence

Priveleged information.
Priviligert informasjon.
Zao has information i need.
Zao har opplysninger jeg trenger.
Your information about jamie could only have come from george sharpe.
Din informasjon om jamie kunne bare ha kommet fra george sharpe.
Sir, the CDC has new information about the situation in kansas city.
CDC har ny informasjon om situasjonen i kansas city.
I have information about your biological father.
Jeg har info om din biologiske far.
We need information and weapons and that's it.
Vi trenger opplysninger og våpen.
Cooper needed this information urgently.
Cooper trengte informasjonen raskt.
Information about the odessa.
Opplysninger om odessa.
I have information that's worth gold, gentlemen.
Jeg har informasjon som er gull verdt.
That he would have information about the fulcrum, the cabal.
Han hadde info om fulcrum, kabalen.
I wasn't sure on my information, but the time.
Jeg var ikke sikker på informasjonen min, men tiden.
I have also discovered new information about her husband.
Jeg har funnet ny info om mannen hennes.
Can i see that information as soon as you get it?
Kan jeg se de opplysningene straks du får dem?
You said you had information about an attack by abu nazir.
Du sa du hadde informasjon om et angrep av abu nazir.
We have received information about she worked at the scrap yard.
Vi har fått opplysninger om at hun jobbet på opphuggeriet.
How we got this information is not important.
Hvordan vi fikk informasjonen er uviktig.
I can feed him information and keep him off your trail.
Jeg kan gi han informasjoner og holde han unna sporet ditt.
You have information for us?
Du har opplysninger til oss?
Get your information on the way.
opplysningene dine på veien.
And i have some information about your assailant.
Og jeg har litt info om angriperen din.
Other important information about hizentra.
Annen viktig informasjon om hizentra.
I think my information is more relevant.
Jeg tror mine opplysninger er mer relevante.
Thank you for that information, zep.
Takk for opplysningen, zep.
I have important information about the germans.
Jeg har informasjoner om tyskernes frammarsj.
Danny, I'm getting information from orion surveillance above.
Danny, jeg får opplysningene fra orion der oppe.
COMPUTER: that information is not available.
Den informasjonen er ikke tilgjengelig.
She thinks john had information about the man who killed himself.
Hun tror john hadde info om han som begikk selvmord.
Dan, this is dangerous information I'm about to give you.
Dan, dette er farlig informasjon jeg skal gi deg.
How about some information, Senator?
Hva med noen informasjoner, senator?
Well, email me his information.
Mail infoen hans.

Results: 3658, Time: 0.1363

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "information"


database
details
briefings
info
intelligence
illumination
statistics
enlightenment
news
data
intel
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Information" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More