IS IN NORWEGIAN

Translation of Is in Norwegian

S Synonyms

Results: 333566, Time: 0.9677

Examples of using Is in a sentence and their translations

The Lord is with you.
Herren være med deg.
Who is it, Julius?
Hvem var det, Julius?

Blir

( is , will be , get )
A Mother Superior is found strangled in a church with her rosary.
En abbedisse som blir funnet kvalt med sin rosenkrans i en kirke.
I hope that your child is courageous and strong and lucky.
Jeg håper at barnet ditt blir modig og sterkt og heldig.

Har

( have , got , are )
This is for you. Phil sent it.
Phil har sendt deg dette.
Miss Winkly is in Room 626.
Miss Winkly har rom 626.

Skal

( will , shall , should )
Nootbar is sending me to San Francisco.
Nootbar skal sende meg til San Francisco.
All I want is for you to call my dad and tell him the truth.
Jeg vil du skal ringe faren min og fortelle ham sannheten.

Står

( is , stand , says )
What is Ali short for?
Hva står Ali for?
There is a car parked outside of my apartment every day.
Det står en bil parkert utenfor leiligheten min hver dag.

Ligger

( is , lies , sleep )
Where is Ecuador?
Hvor ligger Ecuador?
Mars is more than 140 million miles from the sun.
Mars ligger mer enn 225 millioner km fra sola.
Other sentence examples
Mon-El is not you.
Mon-El er ikke deg.
Raisa demidova is innocent.
Raisa Demidova er uskyldig.
Powaqa is not here.
Powaqa er ikke her.
Optaflu is given to you by your doctor or nurse.
Optaflu blir gitt til deg av lege eller sykepleier.
Katie is my daughter!
Katie er min datter!
Min-woo is not dead.
Min-woo er ikke død.
Carsten Ockels is not here, so we can not run the interview.
Carsten Ockels har ikke kommet, så vi kan ikke kjøre innslaget.
Kip is stolen away.
Kip blir stjålet.
Giovanni Henriksen is Suleyman Bhatti.
Giovanni Henriksen er Suleyman Bhatti.
Exalief is not to be given to children and adolescents.
Exalief skal ikke gis til barn og ungdom.
RoActemra is given by injection under the skin( subcutaneously).
RoActemra blir gitt som en injeksjon under huden( subkutant).
Richter is gone for the day.
Richter har gått for dagen.
The country is strong. The market is strong. Conors Gould is strong.
Landet står sterkt, markedet står sterkt, Conors Gould står sterkt.
Binding to albumin is of relatively low affinity and is reversible.
Bindingen til albumin har relativt lav affinitet og er reversibel.
The bitch is not taking my son from me!
Kjerringa skal ikke ta sønnen min fra meg!
Giovanni Henriksen is Suleyman Bhatti.
Giovanni Henriksen er Suleyman Bhatti.
Yes, it is our explanation.
Ja, det blir forklaringen vår.
Fasmer is here.
Fasmer er her.

Results: 333566, Time: 0.9677

See also


is that
er det det
is it
er det
is this
er dette
is so
is dead
is here
is still
er fortsatt
is good
er god blir bra
is more
er mer mer
is like
er som
is better
er bedre blir bedre
is indicated
is always
is true
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More