IS A DARK IN NORWEGIAN

How to say is a dark in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0971

Examples of using Is A Dark in a sentence and their translations

This is a dark time.
Dette er en mørk tid.
There is a dark man, who thinks about you.
Det er en mørk type som tenker på deg.
This is a dark and evil place.
Dette er et mørkt og ondt sted.
This is a dark day and i stand at a fork in the road.
Dette er en mørk dag, og jeg står ved en korsvei.

This is a dark day in this country.
Dette er en mørk dag i landets historie.
Rachael braidwood 's child is a dark soul.
Rachael braidwoods barn er en mørk sjel.
There is a dark secret in the petrelli family.
Hva da? det er en mørk hemmelighet i petrelli-familien.
It is a dark root without a name, from which grows illness.
Det er en mørk rot som sykdommen vokser fra.
This is a dark magic charm, giving its wearer the curse.
Det er en mørk amulett som forbanner brukeren med evig liv.
Uh- you know, today is a dark day.
Det er en svart dag idag.
This is a dark hour for germany.
Dette er en tung stund for tyskland.
This is a dark day for the republic.
Det er en sort dag for republic.
Annie wabash 's death is a dark outlier.
Allie wabash sin død er en dyster avstikker.
Look, this is a dark day in berlin station.
Dette er en sorgens dag for oss her i berlin.
Foscan solution for injection is a dark purple solution in an amber glass vial, containing 1 ml, 3 ml or 6 ml of solution.
Foscan injeksjonsvæske er en mørk lilla oppløsning i et gult hetteglass som inneholder 1 ml, 3 ml eller 6 ml løsning.
If there is a dark patch on the ground, it reads blood... whether it 's motor oil or diet coke.
Hvis det er en mørk flekk tenker man blod, selv om det er olje eller cola light.
All you need to be a pirate is a dark heart and a wicked disregard for other people 's lives.
Alt som kreves for å være pirat, er et mørkt hjerte og manglende respekt for andres liv.
If a kitsune is an annoying pain in the ass, then a nogitsune, which is a dark kitsune, is a freaking disaster.
Er kitsunen en plageånd, er en nogitsune, som er en mørk kitsune, en jævla katastrofe.
The vale of shadows is a dimension that is a dark reflection or echo of our world.
Skyggedalen er en dimensjon som er et mørkt speilbilde eller ekko av vår verden.
All my life, you have told me the world is a dark, cruel place.
Hele livet har du sagt at verden er et mørkt, grusomt sted.
It is a dark day, odin, king of asgard, that we summon you here to see us.
Det er en sorgens dag, odin, konge av åsgård, vi har tilkalt deg.
If there is a dark energy around here, this room should be the center of it.
Hvis det er mørk energi her, skulle sentrum være i dette rommet.
Then, i looked at bess... and i realized the road to revenge is a dark and lonely one, which you never get off.
Men når jeg så på bess...-- innså jeg at veien til hevn...-- er mørk og ensom, og du kommer deg ikke vekk.
That 's a dark fuckin' thought.
Det er en mørk tanke.
You are a dark wizard, mulder.
Du er en mørk trollmann, mulder.
It 's a dark, dangerous world.
Det er en mørk, farlig verden.
That was a dark time for me.
Det var en tung periode.
He was a dark force... who had a stranglehold on her soul.
Han var en mørk kraft som hadde et jerngrep om sjelen hennes.
It was a dark day when the first woman came into this world.
Det var en mørk dag da den første kvinnen kom til verden.
This was a dark age, without law and without order.
Dette var en mørk tid, uten lov og uten orden.

Results: 30, Time: 0.0971

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Is a dark" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More