IS JUST SOME IN NORWEGIAN

How to say is just some in Norwegian

Results: 30, Time: 0.078

Examples of using Is Just Some in a sentence and their translations

This is just some men who want to buy a silly copy machine.
Dette er bare noen fyrer som vil kjøpe en kopimaskin.
Well, there is just some things you need to learn, that 's all.
Det er bare noen småting du bør lære deg.
This is just some vitamins.
Dette er bare noen vitaminer.
There is just some empty, just.
Det er bare noe tomt, bare.

There is just some things you can not overlook.
Det er bare visse ting du ikke kan overse.
Oh, well, i am going to paradise, and this is just some stuff that i thought i would need.
Jeg skal til paradis, og dette er bare noen ting jeg tenkte jeg ville trenge.
One is a natural phenomenon so beautiful it will blow your mind, and the other is just some pretty lights in the sky.".
Ett av dem er et naturfenomen som er helt ufattelig vakkert, og det andre er bare noen pene lys på himmelen.".
That this is just some guy? and he did not do anything?
At dette bare er en tilfeldig fyr og at han ikke hadde gjort noe?
Yeah, it 's just some loose ends i wanted to.
Ja, det er bare noen løse ender.
When you do it, it 's just some guys chasing some other guys.
Dere er bare noen fyrer som forfølger andre fyrer.
Yeah, it 's just some aks and mods.
Ja, det er bare noen aks og mods.
It 's just some stuff that i have to fix.
Det er bare noen ting jeg må ordne.
It 's just some rough mixes we did at my mate 's place.
Det er bare noen grovmikser vi gjorde hos en kompis.
( sighs) it 's just some scratches.
Det er bare noen skrammer.
Those are just some of the highlights of peter swan 's films.
Dette er bare noen utdrag av peter swans filmer.
It 's just some clowns.
Det er bare noen klovner.
It 's just some stuff.
Det er bare noen småting.
I do not know, it 's just some paperwork.
Jeg vet ikke, det er bare noen papirer.
It 's just some work drama.
Det er bare litt slitsomt på jobben.
It 's just some stomach medication for my trip.
Det er bare litt magemedisin til turen.
It 's just some employment files were stolen.
Det var bare noen ansattes filer som ble stjålet.
We was just some boys in the hood.
Vi var bare noen gutter i nabolaget.
It 's just some guy my mom brought home.
It was just some kids.
Det var bare noen unger.
It was just some clips.
Det var bare noen klipp.
That 's just some drugs in the suitcase, bro.
Det er bare litt dop i en koffert.
It 's just some stuff i picked up for the baby.
Det er bare et par ting jeg plukket opp for ungen.
It 's just some work.
Det er bare en del arbeid.
I think there was just some broken glass.
Jeg tror det var litt knust glass.

Results: 30, Time: 0.078

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Is just some" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More