IS MY IN NORWEGIAN

How to say is my in Norwegian

S Synonyms

Results: 3681, Time: 0.076

is my
er min (2626) er mitt (744) er mine (48) min (23) var min (18)

Examples of using Is My in a sentence and their translations

Maria is my wife.
Maria er min kone.
I am lynne and this is my embarrassed daughter mykaela.
Lynne og min flaue datter mykaela.
Evelyn mulwray is my daughter.
Evelyn mulwray er min datter.
And the bottle is my mom 's best friend.
Og flaska blir min mammas beste venn.

This is my surfing teacher.
Det er min surfer lærer.
Katie is my daughter!
Katie er min datter.
How is my mother?
Hvordan har min mor det?
Tatsuyuki michima is my father.
Tatsuyuki michima er min far.
So this is my share.
Så dette blir min del?
Is my blue-eyed angel... who protects me from harm.
Og det er min blåøyde engel som verner meg mot alt ondt.
It is my contention, that we are close to that maximum.
Det blir min straffepåstand at vi er nær det maksimum.
Maria is my neighbor.
Maria er min nabo.
I am ray hueston, and this is my good-looking son, spencer.
Dette er min kjekke sønn spencer.
She is my child, and she needs me.
Hun er mitt barn og trenger meg.
Is my husband okay? oh, right.
Har min mann det bra?
Khartoum is my problem.
Khartoum er mitt problem.
How is my little boy?
Hvordan har min lille gutt det?
Tate is my son.
Tate er min sønn.
This is my legacy.
Dette blir min arv.
Yeah, this is my retarded friend.
Denne tilbakestående vennen min kommer fra.
Lt is my money!
Det er mine penger!
Nicky, that is my money too.
Det er mine penger også.
Bringing escobar to justice is my number one priority.
Å stille escobar til rette blir min viktigste oppgave.
That is my mother.
Det var min mor.
Thad benedict is my name.
Thad benedict er mitt navn.
Such is my greeting after three months' sojourn in gaul?
Er det min velkomst, etter tre måneder i gallia?".
How is my little bird?
Hvordan har min lille fugl det?
Evelyn is my sister.
Evelyn er min søster.
Look, this is my fault, by the way.
Dette var min feil, forresten.
Why is my glass empty?
Hvorfor er mitt glass tomt?

Results: 3681, Time: 0.076

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "is my"


"Is my" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More