IS NOT IN NORWEGIAN

How to say is not in Norwegian

S Synonyms

Results: 13821, Time: 0.156

is not
er ikke (8197) var ikke (173) skal ikke (153) handler ikke (152) blir ikke (58)

Examples of using Is Not in a sentence and their translations

Frankie is not here.
Frankie er ikke her.
Inside? it is not a house you invade but a man!
Du skal ikke invadere et hus, men en mann!
Mon-el is not you.
Mon-el er ikke deg.
It is not about weddo, but about colin.
Det handler ikke om weddo, men om colin.

Brintellix is not to be used during breast-feeding.
Brintellix skal ikke brukes under amming.
Your mother is not karen chapman.
Karen chapman er ikke moren din!
Oh, this is not good.
Dette blir ikke bra.
Ecansya is not indicated in children and adolescents.
Ecansya skal ikke brukes til barn og ungdom.
Lucas is not here.
Lucas er ikke her.
Oh, bill, this is not about me.
Dette handler ikke om meg, bill.
Serum calcium is not significantly altered by somatropin.
Serumkalsium blir ikke endret vesentlig av somatropin.
Exalief is not to be given to children and adolescents.
Exalief skal ikke gis til barn og ungdom.
Powaqa is not here.
Powaqa er ikke her.
There is not even a radio.
Vi har ikke radio engang.
This is not about me.
Dette handler ikke om meg.
The bitch is not taking my son from me!
Kjerringa skal ikke ta sønnen min fra meg.
Please, elliot, this is not about paul.
Elliot, det handler ikke om paul.
His co-venture with feng is not our highest priority right now.
Samarbeidet hans med feng står ikke øverst på listen vår akkurat nå.
The pharmacokinetics of regorafenib is not influenced by gender.
Farmakokinetikken til regorafenib blir ikke påvirket av kjønn.
Tom is not here, and he 's got detlef schrempf.
Tom har ikke kommet med detlef schrempf.
Tatia is not miriam.
Tatia er ikke miriam.
IRESSA is not indicated in children and adolescents under 18 years.
IRESSA skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Karl is not alone.
Karl er ikke alene.
Good and bad is not so clear to me.
Godt og vondt står ikke så klart for meg.
This is not about him.
Dette handler ikke om ham.
The audience is not legally entitled to truth.
Publikum har ikke rett på sannhet.
It is not as cozy.
Det blir ikke like hyggelig nå.
This is not what.
Dette var ikke.
It is not fair.
Det kan ikke være riktig.
It is not me, it is the fish.
Det var ikke meg.

Results: 13821, Time: 0.156

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More