IS THAT IN NORWEGIAN

How to say "is that" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4616, Time: 0.1108

Click norwegian translation to filter results
er det det er den var det det være det var

Examples of using "Is That" in a sentence and their translations

Stanley, is that you, my boy?
Stanley. er det deg, gutten min?
Monsieur john. is that you?
Monsieur john, er det deg?
Why is that of interest to you, sir?
Hvorfor interesserer det deg, sir?
What kind of a question is that to ask a married man?
Og det spør du en gift mann?
Jane, is that you?
Jane! er det deg?
Is that for me?- yep.
Er den til meg?
Is that why you didn't take anything from the house?
Nei. var det derfor du ikke tok noe fra huset?
Or is that just union-busting jargon?
Eller det bare snakk for å knuse fagforeningen?
Is that you, john Wayne?
Er det deg, john Wayne?
Is that lethal?
Er den dødelig?
How is that my fault?
Hvordan kan det være min feil?
Is that a threat?
Var det en trussel?
Is that enough to get mellon to arrest Remus?
Holder det for å pågripe Remus?
John henry, is that you?
John henry, er det deg?
Is that nice and soft?
Er den god og myk...?
How is that even possible?
Hvordan kan det være mulig?
Is that why you killed your wife?
Var det derfor du drepte din kone?
And is that what duvander was writing about?
Og det var det duvander skrev om?
Is that a true story, Daddy?
Er den sann, pappa?
Catherine, is that true?
Stemmer det, Catherine?
Carlos, is that a dog?
Carlos, er det en hund?
What is that, a map?
Har det kart?
Is that your boy?
Var det gutten din?
Is that somebody a girl?
Er den noen ei jente?
Is that what hitler had when he entered the ghettoes?
Tror du det var det hitler tenkte da han gikk inn i gettoene?
Mona, is that you?
Mona, er det deg?
What is that then?
Hva skulle det være da?
Oh, is that when he and the girl.
Åh, var det da han og jenta.
Is that you and Beckham?
Er det du og Beckham?
What...? what good is that really gonna do?
Hva skal det være godt for?

Results: 4616, Time: 0.1108

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "is that"


are
is it
it becomes
one
means that
well
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Is that" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More