IT IS IN NORWEGIAN

Translation of It is in Norwegian

S Synonyms

Results: 20086, Time: 0.5505

It is
den (76) det være (19) det er (13017) det blir (156) det var (222) det ble (16) det bli (8) ble det (4)

Examples of using It is in a sentence and their translations

Den

( this , one , person )
I pray it is satisfied and that you find... peace.
Jeg håper den er fornøyd så du får fred.
But it is a fit.
Men den passer.

Det være

But... it is impossible!
Men kan det være nødvendig?
So, if they repent it is better for them.
Hvis de omvender seg, vil det være til beste for dem.
Other sentence examples
It is the fever!
Det er feberen!
When it is turned on, you shoot.
Når det blir slått på, skyter du.
Ana, it is Mateo!
Ana, det er Mateo!
It is Hitler.
Det er Hitler.
If it is in my destiny.
Hvis det blir min skjebne.
Not as hard as it is for me.
Ikke så vanskelig som det blir for meg.
It is my job.
Det er jobben min.
It is not me, it is the fish.
Det var ikke meg.
It is August, Leonidas.
Det er august, Leonidas.
Yes, it is your history.
Ja, det blir din historie.
I say it is the moon.
Jeg sa at det var månen.
It is the oldest story in the book.
Den eldste historia i boka.
Tails it is, Mr.
Det ble mynt, Mr.
He said it is poison ivy. Lieutenant.
Han sa det var sumak-gift.
Yes, it is our explanation.
Ja, det blir forklaringen vår.
It is my day.
Det er min dag.
If someone wants to buy it, it is.
Den er det hvis noen vil kjøpe den.
Percent of it is a complete mystery to you.
Av det var et mysterium for deg.
Let us hope it is a brief conflict.
La oss håpe det blir en kort strid.
Refrain it is better for you!
La det være, til deres eget beste!
Okay, then, Earl it is.
Earl skal det bli.
And it is an absolute bloodbath.
Og det ble et rent blodbad.
It is not my Picasso, Russell.
Russell, det er ikke min Picasso.
How lovely it is.
Så fint det ble.

Results: 20086, Time: 0.5505

See also


it is very
det er svært det er meget
it is possible
det er mulig
it is so
det er
it is in
it is for
det er for det blir for
it is also
det er også det finnes også
it is too
det er for
it is therefore
det er derfor
it is given
it is best
det er best
it is difficult
det er vanskelig
it is impossible
det er umulig
it is necessary
det er nødvendig
it is about
det handler om
it is especially
det er spesielt det er særlig
it is hard
det er vanskelig
it is expected
det forventes
it is over
det er over
it is almost
det nesten er
it is considered
det anses anser det

Word by word translation


it
- det den dette sant alt dem saken
is
- er blir har

S Synonyms of "it is"


"It is" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More