IT IS IN NORWEGIAN

How to say "it is" in Norwegian

Results: 16390, Time: 0.432

det er det blir den det var det være det ble det bli –Det er ble det

Examples of It Is in a Sentence

It is the fever!
Det er feberen!
When it is turned on, you shoot.
Når det blir slått på, skyter du.
Ana, it is Mateo!
Ana, det er Mateo!
It is hitler.
Det er hitler.
It is watered down.
Den ble vannet ut.
If it is in my destiny.
Hvis det blir min skjebne.
Not as hard as it is for me.
Ikke så vanskelig som det blir for meg.
It is my job.
Det er jobben min.
It is not me, it is the fish.
Det var ikke meg.
I pray it is satisfied and that you find... peace.
Jeg håper den er fornøyd så du får fred.
It is august, leonidas.
Det er august, leonidas.
Yes, it is your history.
Ja, det blir din historie.
I say it is the moon.
Jeg sa at det var månen.
But... it is impossible!
Men kan det være nødvendig?
But it is a fit.
Men den passer.
It is the oldest story in the book.
Den eldste historia i boka.
Tails it is, mr.
Det ble mynt, mr.
He said it is poison ivy. lieutenant.
Han sa det var sumak-gift.
So, if they repent it is better for them.
Hvis de omvender seg, vil det være til beste for dem.
Yes, it is our explanation.
Ja, det blir forklaringen vår.
It is my day.
Det er min dag.
If someone wants to buy it, it is.
Den er det hvis noen vil kjøpe den.
Percent of it is a complete mystery to you.
Av det var et mysterium for deg.
Let us hope it is a brief conflict.
La oss håpe det blir en kort strid.
Refrain—it is better for you.
La det være, til deres eget beste!
Okay, then, earl it is.
Earl skal det bli.
And it is an absolute bloodbath.
Og det ble et rent blodbad.
It is not my picasso, russell.
Russell, det er ikke min picasso.
How lovely it is.
Så fint det ble.
It is very big.
Det er veldig stort.

Results: 16390, Time: 0.432

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


it is
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More