IT WOULD IN NORWEGIAN

How to say it would in Norwegian

S Synonyms

Results: 4447, Time: 0.0882

English-norwegian dictionary
det ville det vil det hadde det skulle det kunne vil det det kan det skal kan det det har

Examples of using It Would in a sentence and their translations

I just think it would be better if it came from you.
Jeg syntes bare det ville være bedre hvis det kom fra deg.
Since we're alone, it would be nice to have dinner together.
Vi er alene, så det hadde vært hyggelig å spise middag sammen.

Because i thought it would be interesting.
Fordi jeg trodde det ville være interessant.
I didn't know it would be this sheriff truman.
Jeg visste ikke at det skulle bli denne sheriff truman.
Add herbert rossoff and it would be complete.
Legg herbert rossoff og det ville være komplett.
And i think it would be better if you do the same.
Og jeg tror det hadde vært best om du gjorde det samme.
I meant it would be difficult for you to leave the holosuite.
Jeg mente det ville være vanskelig for deg å forlate holosuite.
I think it would be a wonderful idea.
Jeg tror det kunne være en fantastisk idé.
I didn't know how it would affect james, but.
Jeg visste ikke hvordan det skulle påvirke james, men.
Can't you see how delicious it would be, and how just?
Kan du ikke se hvor herlig det hadde blitt, og hvor bare?
I figured it would happen, and it did.
Jeg regnet med at det kunne hende, og det gjorde det.
But it would be nice if you were here more-- present.
Men det hadde vært fint om du var mer tilstede her.
I didn't know that it would be used for this.
Jeg visste ikke at det skulle brukes slik.
I thought that it would be different now.
Jeg trodde at det ville være annerledes nå.
So, rocky, it would be from week to week.
Så, rocky, det vil være fra uke til uke.
Of course it would help.
Selvsagt vil det hjelpe.
It would be better if my bowl weren't empty.
Det hadde gått bedre om bollen min ikke var tom.
I'm here because my psychiatrist suggested it would be therapeutic.
Jeg er her fordi psykiateren min sa at det ville være terapeutisk.
I could, but it would be a terrible waste of my charm.
Jeg kunne det, men det vil være helt bortkastet for sjarmen min.
You think it would be a good idea if you took it now?
Tror du ikke det kunne vært lurt å ta dem nå?
I never thought it would be my boy.
Jeg trodde aldri det skulle være sønnen min.
It would be better for you.
Det ville vært bedre for deg.
I think it would be great if you reached out to her.
Jeg tror det kan være bra om du tar kontakt.
I just thought it would be fun.
Jeg tenkte det kunne være gøy.
It would be nice to have some certainty in our lives.
Det hadde vært fint å ha noe sikkert i livet vårt.
For in their hands, it would mean the end of your world.
For i deres hender, vil det bety slutten for deres verden.
I could, but it would be a terrible waste of my charm.
Det kan jeg, men det vil være helt bortkastet av sjarmen min.
I never thought it would be you.
Jeg hadde aldri trodd det skulle være deg.
It would be artful color, my lord.
Det hadde vært en kunstnerisk farge, min herre.
Yes. ambassador, it would be my pleasure.
Ja, ambassadør, det skal være meg en glede.

Results: 4447, Time: 0.0882

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More