JESUS IN NORWEGIAN

How to say "jesus" in Norwegian

Results: 622, Time: 0.1323

herregud jesu jesús

Examples of Jesus in a Sentence

Jesus, chapman.
Herregud, chapman.
Why then do you bear this sign of jesus christ, scratched on your disc?
Hvorfor har du da jesu kristi tegn gravert på medaljen?
Jesus, andy.
Herregud, andy.
The grace of our lord jesus christ be with you all! amen.
Vår herre jesu kristi nåde være med eder alle! amen.
Jesus, danny.
Herregud, danny.
Maria de jesus, six years old.
María de jesús, seks år gammel.
Jesus, johnny.
Herregud, johnny.
I'm jesus, and, yeah, Luther's here.
Jeg er jesús, og luther er her.
Speak the truth, in the name of jesus christ.
Si sannheten i jesu kristi navn!
Hey, buck, C.W. nice ride, jesus.
Hei, buck.- C.W.... fin bil, jesús.
By the blood of jesus christ i join you in marriage.
Ved jesu kristi blod forener jeg dere i ekteskap.
Jesus, joey.
Herregud, joey.
What, in the name of jesus Christ?
I jesu kristi navn.
El Coyote? What's that mean in american, Jesus?
Hva betyr"El Coyote", Jesús?
Jesus, steve, what happened?
Herregud, steve. hva skjedde?
Come on, jesus.
Kom igjen, jesús.
In jesus name i pray, amen.
I jesu navn, amen.
Jesus, tony.
Herregud, tony.
I got to side with jesus on this one.
Jeg er enig med jesús.
Jesus, what is it with people?
Herregud. hva er det med folk?
And give him, for jesus Christ's sake, a joyful resurrection.
Og gi ham, for jesu kristi skyld, en gledefylt oppstandelse.
Jesus, dana.
Herregud, dana.
Jesus... tell him everything's okay in mexican.
Jesús, si til dem at alt er i orden på mexicansk.
I swear to god in jesus Christ's name.
Jeg sverger i jesu kristi navn.
Jesus, jeff.
Herregud, jeff.
In the name of our lord, jesus Christ!
I vår herre jesu kristi navn!
Jesus, Ari!
Herregud, Ari!
Forgive me, in the name of jesus christ.
Tilgi meg, for jesu kristi skyld.
Grant us victory against our foes, in the name of jesus christ, amen.
Gi oss seier mot fiendene våre i jesu kristi navn, amen.
Jesus, alex.
Herregud, alex.

Results: 622, Time: 0.1323

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Jesus" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More