JOB IN NORWEGIAN

How to say "job" in Norwegian

Results: 8648, Time: 0.2097


Examples of Job in a Sentence

It's my job... was.
Det er jobben min... var.
Great job, issa.
Bra jobbet, issa.
God, i hate my job.
Jeg hater jobben min.
Geordi, my job is security--.
Geordi, jobben min er sikkerhet.
A captain's job is a lonely one.
En kapteins arbeid er ensomt.
Good job, eddie. good job.
Bra jobbet, eddie.
Good job, deadshot.
Godt arbeid, deadshot.
And like it or not, it is your job to find out who.
Og det er deres oppgave å finne ut hvem det var.
Nice job, alice.
Bra jobbet, alice.
That's my job, young man.
Det er jobben min, unge mann.
Kcking on door Eugene! boy, we have a really important job for you.
Vi har et viktig oppdrag til dere.
That's your job, edgar.
Det er jobben din, edgar.
My job takes me to alot of places.
Mitt arbeid tar meg til mange plasser.
Good job, fiona.
Godt jobbet, fiona.
And it's my job, my duty.
Og det er min oppgave, min plikt.
My job is not to deceive, miss cole.
Min oppgave er ikke å bedra.
My job, sir.
Jobben min, sir.
Great job, andrew.
Bra jobbet, andrew.
War is a messy job for a lonely woman.
Krig er et slitsomt arbeid for en ensom kvinne.
But, but, freddie, this job is big.
Men, freddie, dette er et stort oppdrag.
Great job at rounds today, dr reid.
Bra innsats på visitten, dr. reid.- takk.
It's extra rations, easy job.
Det er ekstra rasjoner. lett arbeid.
That's your job. babysitter.
Det er din oppgave, barnevakten.
I have an important job to discuss with you.
Vi må diskutere et viktig oppdrag.
I hate my job, ev.
Jeg hater jobben min, ev.
Good job, john.
God jobb, john.
Good job, nina.
Flott innsats, nina.
Good job, carla.
Godt jobbet, carla.
At least it's a decent job.
Det er i det minste et ordentlig arbeid.
Okay? i gave him one simple job.
Jeg ga ham ett enkelt oppdrag:.

Results: 8648, Time: 0.2097

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Job" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More