JOB IN NORWEGIAN

Translation of Job in Norwegian

S Synonyms

Results: 7892, Time: 0.0351

Examples of using Job in a sentence and their translations

Jobben

( job , work , gig )
You are my job.
Du er jobben min.
I stole his job.
Jeg stjal jobben hans.

Jobbet

( worked , job , done )
HC good job, my friend!
Bra jobbet, min venn!
Nice job, alice.
Bra jobbet, alice.
Your job is not the rehabilitation of drunks, cege.
Din oppgave er ikke å rehabilitere fylliker, cege.
And it 's my job, my duty.
Og det er min oppgave, min plikt.

Arbeid

( work , job , labor )
A captain 's job is a lonely one.
En kapteins arbeid er ensomt.
And you ai not done this job for a long old time, mate.
Og du har ikke gjort slikt arbeid på lang tid, kompis.
His job was not to find peter.
Hans oppdrag var ikke å finne peter.
Kcking on door eugene! boy, we have a really important job for you.
Vi har et viktig oppdrag til dere.
Wait. so, you are offering me bradley 's job as president of the company?
Tilbyr du meg bradleys stilling som president for selskapet?
You want me to risk my job for your sake?
Skal jeg sette min stilling på spill?
Other sentence examples
Then job answered the LORD, and said,
Da svarte job herren og sa:.
I lost my job.
Jeg mistet jobben min.
Then job answered the LORD, and said,
Da svarte job herren og sa:.
Good job, fiona.
Godt jobbet, fiona.
I am just doing my job, chloe.
Jeg gjør bare jobben min, chloe.
I love my job.
Jeg elsker jobben min.
Maybe i am like job.
Kanskje jeg er lik job.
Great job, andrew.
Bra jobbet, andrew.
Job imagined he might build his nest on high.
Job trodde han kunne bygge redet sitt høyt opp.
My job is not to deceive, miss cole.
Min oppgave er ikke å bedra.
Good job, carla.
Godt jobbet, carla.
My job, sir.
Jobben min, sir.
No. your job is to provide me with the evidence!
Ditt arbeid er å skaffe meg bevisene!
I was just doing my job, dwight.
Jeg gjør bare jobben min, dwight.
Our job is to find out whether your other story is true.
Vår oppgave er å finne ut om den andre historien din er sann.
It 's now or never, job.
Det er nå eller aldri, job.
Good job, but you do not have to be here.
Kjempebra jobbet, men du trenger ikke være her.
But, but, freddie, this job is big.
Men, freddie, dette er et stort oppdrag.

Results: 7892, Time: 0.0351

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More