JOHN IN NORWEGIAN

How to say "john" in Norwegian

Results: 402, Time: 0.0743

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "John" in a sentence and their translations

I am john, and i was one of his followers.
Jeg er johannes... og var en av hans tilhengere.
For john was not yet thrown into prison.
For johannes var enda ikke kastet i fengsel.
For john was not yet thrown into prison.
For johannes var enda ikke kastet i fengsel.
We will go together to wessex and you will be my john the, um.
Vi drar til wessex sammen. du får bli min johannes.
Let's see what john 4:46 says.
La oss se hva johannes 4:46 sier.
I think he may surprise them all... our new pope john.
Jeg tror han vil overraske alle, vår nye pave johannes.
John baptized with water and they killed him.
Johannes døpte med vann, og de drepte ham.
You are a wonderful man, john jansen.
Du er en fantastisk mann, johannes jansen.
What john hancock.
For en john hancock.
And john did baptize in the wilderness.".
Og døperen johannes døpte i villmarken.".
You know a man name of john Elder?
Kjenner du en john Elder?
Welcome to the traveling st. john crusade and Revival!
Velkommen til st. johns korstog og vekkelsesmøte.
In the name of king john.
L kong johns navn.
Not john ford.
Ikke john ford.
Uh, john sargent.
En john sargent.
But prince john says that taxes should hurt.
Prins johan sier at skatt skal svi.
That old prince john don't scare me none.
Gamle prins johan skremmer ikke meg.
I, prince john, challenge you to a duel.
Jeg, prins johan, utfordrer deg til en duell.
That's prince john, all right.
Det er prins johan, ja!
They're at big John's, military and san pedro.
De er på big john's, military og san pedro.
Was there another john Quin?
Fantes det enda en john Quin?
Oh, that's not my desk, it's John's.
Det er johns, ikke mitt.
The coffee room and john are down the hall.
Kafferommet og doen er på andre siden av hallen.
This is your old uncle john talking, you understand me?
Det er onkel johns råd til deg. Skjønner?
To find john locke.
Finne john locke.
Call john, tell him not to let mrs.
Ring johnny, si at han ikke skal la mrs.
But, john.
Men john.
I'm john... mancino.
Jeg er john mancino.
I am john diggle.
Jeg er john diggle.
John who?
En john hvem?

Results: 402, Time: 0.0743

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"John" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More