JUST IN NORWEGIAN

Translation of Just in Norwegian

Results: 92962, Time: 0.0555

Examples of using Just in a sentence and their translations

Just geronimo and you.
Bare geronimo og deg.
You are not just an uncle.
Du er ikke bare en onkel.
The FBI has just arrested john arlington in arizona.
FBI har akkurat arrestert john arlington i arizona.
I have just seen the tunnel, colonel.
Jeg har nettopp sett tunnelen, oberst.
You just met khalid and gunnar.
Du møtte akkurat khalid og gunnar.
Not just a daughter, alan.
Ikke bare en datter, alan.
She 's just outside the door.
Hun er rett utenfor døren.
He 's just like you, finch.
Han er akkurat som deg, finch.
They have just killed malcolm.".
De har nettopp drept malcolm.".
And not just from my window.
Og ikke bare fra mitt vindu.
I think i just threw up in my mouth.
Jeg tror jeg akkurat kastet opp i munnen min.
Maurice fischer just died in sydney.
Maurice fischer døde nettopp i sydney.
Kineret is injected just under the skin.
Kineret injiseres rett under huden.
The smile just before you killed them.
Smilet like før du drepte dem.
Just you and alex.
Bare du og alex.
Kineret is injected just under the skin.
Kineret injiseres rett under huden.
We are just like kevin bacon.
Vi er akkurat som kevin bacon.
It 's just routine, jim.
Det er kun rutine, jim.
I just heard hastings say it.
Jeg hørte nettopp hastings si det.
I found out just after i got back to philadelphia.
Jeg fant det ut like etter at jeg kom tilbake til philadelphia.
Not just your career, karen.
Ikke bare din karriere, karen.
Yeah, i just come out here to get a little scenery.
Jeg liker å komme ut i naturen.
Dennis mitchell is just a boy.
Dennis mitchell er bare en gutt.
I just heard from zeke.
Jeg hørte akkurat fra zeke.
You said that the groundwater disappeared just before we lost contact.
Du sier at grunnvannet forsvant rett før vi mistet kontakten.
I just want my manny to be happy.
Jeg vil kun at manny skal være lykkelig.
I found this just outside the window.
Jeg fant dette like utenfor vinduet.
You just described my life with you.
Du beskrev nettopp livet mitt med deg.
I just come from vegas.
Jeg kommer rett fra vegas.
I just buried my mama and my brother.
Jeg begravde nettopp mamma og broren min.

Results: 92962, Time: 0.0555

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More