KIDS IN NORWEGIAN

Translation of Kids in Norwegian

S Synonyms

Results: 5575, Time: 0.053

Examples of using Kids in a sentence and their translations

I think my kids are safe.
Jeg tror mine barn er trygge.
Yes?- and her kids... emily, tommy and joey.
Og hennes barn, emily, tommy og joey.
That 's because rich kids go to camp, sammy.
Det er fordi rike ungdommer drar på leir.
It 's about six kids who conspire to steal the SAT answers.
Den handler om seks ungdommer som vil stjele sat-svarene.

Guttunger

( kids , boys )
But i shot and scalped a lot of curious kids.
Men jeg har skutt og skalpert mange nysgjerrige guttunger.
We were teenagers.- exactly. we were just kids.
Nemlig, vi var bare guttunger.
If it 's two kids and me... and you.
Hvis det er to unger og meg og deg.
You would have three kids and a fourth in the oven.
Du ville ha tre unger og en fjerde i ovnen.

Gutter

( boys , guys , lads )
I hate kids like that.
Jeg hater gutter som ham.
Why would kids do this?
Hvorfor skulle gutter gjøre dette?

Små

( small , little , tiny )
When we were kids, your dad was always invulnerable.
Da vi var små var faren din alltid usårbar.
It was like when we were kids and played murderer and detective.
Det var som da vi var små og lekte morder og detektiv.
Other sentence examples
I did not have kids of my own.
Jeg hadde ikke barn av min egen.
I know we were both kids, but he was old enough.
Jeg vet vi begge var unger, men han var gammel nok.
We have two kids. annie and josh.
Vi har to barn, annie og josh.
Just so you know, i have a wife and three kids.
Bare så du vet det, jeg har kone og tre barn.
I have four kids under six.
Jeg har fire unger under seks.
Today, most kids would rather play basketball or football.
I dag vil de fleste ungdommer heller spille basketball eller fotball.
You have kids now.
Du har unger nå.
Well, marion and foddy leckie, they did not want eight kids.
Vel, marion og foddy leckie, de ville ikke ha åtte barn.
There are more kids in addiction clinics for marijuana than any other substance.
Det er flere ungdommer i behandlingsinstitusjoner for marijuana enn noen andre substanser.
Back when we were kids playing soccer-.
Da vi var gutter spilte vi fotball.
Kids who have your eyes and your lips and my last name!
Barn som har dine øyne og dine lepper og mitt etternavn!
When we were kids, he borrowed a neighbor 's dog.
Da vi var små, lånte han naboens hund.
I have kids and.
Jeg har unger, og.
Four kids beat me up and i went crying to my daddy.
Fire gutter banket meg, og jeg løp skrikende til faren min.
After tomorrow kids are going to watch what they say.
Fra i morgen av vil elevene passe på hva de sier.
Kids wound up in the hospital.
Ungdommer havnet på sykehus.
We were kids, frank.
Vi var unger, frank.
Two kids disappear, and it 's an adventure.
To ungdommer forsvinner og eventyret er et faktum.

Results: 5575, Time: 0.053

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More