KILLED IN NORWEGIAN

How to say killed in Norwegian

S Synonyms

Results: 14938, Time: 0.0943

drepte (7169) drept (6317) drepe (107) myrdet (99) tok livet av (76)

Examples of using Killed in a sentence and their translations

I killed vic bedford, sir.
Jeg drepte vic bedford, sir.
You killed rufio. you kidnapped my children.
Du myrdet rufio og kidnappet mine barn.
Ivo killed shado.
Ivo drepte shado.
Dave killed habib.
Dave drepte habib.

He killed klaus and kari.
Han tok livet av klaus og kari.
We know stigge got killed between 4 and 6 o'clock in the morning.
Vi vet at stigge ble myrdet mellom klokka fire og seks om morgenen.
Someone killed my family.
Noen slaktet familien min.
Jeff, abed killed my backpack.
Jeff, abed drepte ryggsekken min.
You killed him the day you went to prison.
Du tok livet av ham da du havnet i fengsel.
He was killed, and i was right there, abel.
Han ble myrdet, og jeg var der.
Listen to this and tell me who killed my son!
Hør på dette, og si hvem som myrdet sønnen min!
Lyle killed angie.
Lyle drepte angie.
This is him, killed like an animal, and you play dumb?
Det er han. slaktet som et dyr. og du spiller dum?
Max, she killed herself!
Max! hun tok livet av seg.
It almost killed him!
Det tok nesten livet av han der!
And she killed herself?
Og hun tok livet av seg?
You will get us killed with all that experimenting.
Du tar livet av oss med eksperimentene dine.
Do you think someone could have killed my dad?
Tror du noen kan ha myrdet faren min?
I could not have killed sidsel skagestøl or herman brandt.
Jeg kan ikke ha drept sidsel skagestøl eller herman brandt.
You killed marishka!
Du drepte marishka!
I killed the cow. processed the meat. baked the bun.
Jeg slaktet kua, kvernet kjøttet, bakte hamburgerbrødet.
You are suggesting that thea killed sara.
Du foreslår at thea myrdet sara.
You killed zim!
Du drepe zim!
So she killed herself a different way.
Så hun tok livet av seg på en annen måte.
They have killed your son paolo!
De har drept din sønn paolo!
Maybe you can only eat an animal if it 's just been killed.
Kanskje du kan spise dyr om de nettopp er slaktet.
I killed jimmy hoffa.
Jeg drepte jimmy hoffa.
We want him killed.
Vi ønsker livet av ham.
I tried to have hannibal killed. is not that personal?
Jeg ville drepe hannibal, er ikke det personlig?
It killed everyone.
Den dreper alle.

Results: 14938, Time: 0.0943

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More