KILLED A WOMAN IN NORWEGIAN

How to say killed a woman in Norwegian

Results: 47, Time: 0.1141

Examples of using Killed A Woman in a sentence and their translations

We killed a woman.
Vi har drept en kvinne.
I have never killed a woman before, traitor or not and I'm finicky.
Jeg har aldri drept en kvinne før, forræder eller ei.
He killed a woman!
Just killed a woman.

They tortured and killed a woman.
De torturerte og drepte en kvinne.
He's killed a woman before!
Han har drept en kvinne før!
I killed a woman yesterday.
Jeg drepte en kvinne i går.
You never killed a woman before, did you?
Du har visst aldri drept en kvinne før?
You killed a woman.
I killed a woman. Don't you think it's appropriate.
Jeg har drept en kvinne!
You killed a woman the night of the raid.
Du drepte en kvinne under angrepet.
Someone who's raped and killed a woman, who calls himself rune fjällgård.
En mann som har voldtatt og drept en kvinne.
W-w-we killed a woman.
I never killed a woman.
Men jeg hadde aldri drept en kvinne.
The cops say i killed a woman.
Politiet sier jeg drepte en kvinne.
He killed a woman, froze her to death.
Han drepte en dame, frøs henne i hjel.
Michael killed a woman.
Michael drepte henne.
Carl has killed a woman, do you think it's right to protect him?
Carl har drept en kvinne. er det riktig å beskytte ham?
You see, to him, he hadn't killed a woman, he had destroyed a demon.
Han hadde ikke drept en kvinne, han hadde utryddet en demon.
Your genetically enhanced friends knew that gul damar killed a woman just by watching him give speech.
Dine genetisk forbedrede venner visste at gul damar drepte en kvinne bare ved å se gi ham tale.
Why? he has injured my friend and perhaps killed a woman.
Fordi han har skadet en god venninne av meg, og jeg tror han har drept en kvinne.
turned your sister, a woman you're supposed to love into a killer who killed a woman you used to love.
som forvandlet din søster, en kvinne du er glad i, til en morder som drepte kvinnen du elsket før.
Why would you kill a woman you once professed to love?
Hvorfor drepe den kvinnen du elsker?
You wanna kill a woman for any reason, you come to juarez.
Vil man drepe kvinner, kommer man hit.
I will not kill a woman.
Jeg vil ikke drepe en kvinne.
Squire, would you ever kill a woman?
Ville du kunne drepe en kvinne?
I'm awfully sorry for what happened to them... but i don't think i could ever kill a woman- or a child, not even.
Jeg beklager det som skjedde, men jeg ville aldri kunne drept en kvinne.
Time you learn no shock will kill a woman's curiosity, ned.
På tide du lærer at intet sjokk vil drepe en kvinnes nysgjerrighet, ned.

Results: 47, Time: 0.1141

"Killed a woman" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More